FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/01/2018

Överlåtelse av andel av fast egendom mellan makar

Hej

Det är så att mina föräldrar äger halva huset var, De är gifta

kan min pappa på något sätt ge sin del av huset till min mamma? skriva över ? gåva ?

det finns en särkull på pappas sida , men de vill att hon ska få så lite som möjligt av huset ?

och arvet.

Om pappa skulle ge sin del till min mamma, måste hon ändå ge särkull av huset då ?

måste man registrera testamente hos skatteverket ?

En annan fråga , om de har lån på huset, och min föräldrar testamenterar huset till oss bröstarvingar,

åker vi på lånen då med ?

är det bra om de amorterar så mycket som möjligt på huset nu i livet?

tänkte på särkullbarnet och dennes laglott

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en gåva av den här typen är det två delar som särskilt måste beaktas. Dels att ni är makar, dels att det är fråga om fast egendom. För att en överlåtelse av fast egendom ska bli gällande krävs enligt jordabalken 4 kap. 1 § att en skriftlig handling upprättas om det där vissa villkor för överlåtelsen framgår. Att detta även gäller för gåva av fastighet framgår av jordabalken 4 kap. 29 §. En första förutsättning för att en gåva ska kunna ske är att dessa regler följs.

Om ni följer kraven på överlåtelsehandlingen enligt jordabalkens regler blir gåvan giltig och överflyttar hela ägandeskapet på din mamma. För att den ska vara helt fullbordad krävs dock även att gåvan registreras enligt äktenskapsbalken 8 kap. 1 §. Detta görs genom att skicka en ansökan om registrering till skatteverket (äktenskapsbalken 16 kap. 2 §). Om överlåtelsen är giltig enligt jordabalken och registrerad enligt skatteverket är gåvan fullbordad.

Lånen som finns på huset kommer att falla på de som sedan ärver huset om de fortfarande finns kvar. Om ni vill slippa ta över lånet är det därmed bra för er om föräldrarna amorterar av så mycket av det som möjligt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000