Överlåta vårdnad genom testamente

2015-02-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Går det att överlåta vårdnaden av ens barn till en annan i ett testamente? Ser att det inte går om det finns delad vårdnad, men hur är det om den ena föräldern har ensam vårdnad? Den andra föräldern är inte delaktig i barnets liv och har inte varit mer delaktig än att denne har påbörjat en kontakt med barnet under Max någon månad för att sedan upphöra med den kontakten. Så går det att överlåta vårdnaden till en utomstående part i ett testamente?Vänligen
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om vårdnad hittar du i föräldrabalkens 6e kapitel. I 6 kap 9 § 2 st anges följande "Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare."
Därvid bör särskilt beaktas under vilka förhållanden barnet har levt och vilka relationer som barnet haft och har till den efterlevande föräldern.

I denna situation tar man hänsyn till om föräldrarna före sin bortgång uttryckt några önskemål om vem de vill se som särskilt förordnad vårdnadshavare, om detta inte är olämpligt, se 6 kap 10a§ 4 st. Barnets bästa är dock alltid utgångspunkt för att avgöra vem som får vårdnaden.

Du kan således inte testamentera bort vårdnaden till någon utan det är upp till socialnämnden att avgöra vad som är lämpligast. Men i bedömningen tar man som sagt hänsyn till dina önskemål. Utgångspunkten är att förälderns önskemål ska följas, om det inte bedöms som olämpligt. Som ovan nämnts är det dock barnets bästa som är avgörande för beslutet.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3497)
2020-08-10 Samarbete kring familjeliv
2020-08-10 Överlåta samägd fastighet till frun
2020-08-06 Tvist om gravsättning
2020-08-05 Kriterier för dold samäganderätt

Alla besvarade frågor (82722)