FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/08/2020

Överlåta samägd fastighet till frun

Jag äger tillsammans med mina syskon en fastighet, vilket var en gåva till oss med förbehållet att det är enskild egendom.

Finns det någon möjlighet för mig att överlåta andel av min del till min fru, antingen som benefik eller annan överlåtelse form?

Jag vill på detta sätt garantera att hennes barn får del av fastigheten som de är uppvuxna vid, eftersom jag misstänker att mina syskon inte kommer att frivilligt gå med på att låta dem nyttja egendomen i den händelse att jag går bort.

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer första svara på om du kan överlåta andelen i fastigheten, sedan går jag in på arvet för att till sist beröra samägandet.

Överlåtelse

Att en egendom är enskild innebär att den egendomen eller det som man ersatt den med undantas från att delas lika i en framtida bodelning (se 7 kap. 2 § om enskild egendom och 10 kap. 1 § motsatsvis om bodelning i Äktenskapsbalken (ÄktB)). Såvida det inte är föreskrivet annat i gåvobrevet så kan du såklart ändå sälja eller ge bort egendomen och på sätt just ersätta den med annan egendom som fortfarande är enskild (7 kap. 2 § 1 stycket punkt 6 ÄktB).

Arv, efterarv och testamente

Om jag förstått dig rätt är du mest orolig om vad som ska hända med fastigheten när du dör. Huvudregeln är att den efterlevande maken ärver allt efter den döde maken (3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). Detta innebär både sådant som bodelats och som inte bodelats, det vill säga både giftorättsgods och enskild egendom, ärvs. Allt som din fru ärver efter dig ärver hon med så kallad fri förfoganderätt, det innebär att hon kan göra vad hon vill med det utan att testamentera bort det (3 kap. 2 § ÄB). Under vissa omständigheter kan det också vara problematiskt för henne att ge bort det som gåvor (3 kap 3 § ÄB).

Jag tolkar det som att du inte är pappa till din frus barn. Det som din fru ärver av dig med fri förfoganderätt kommer då att ärvas av dina syskon, om din fru skulle dö, i så kallat efterarv (3 kap. 2 § ÄB) Om du vill ändra på detta ska du skriva detta i ett testamente. Där skriver du att din fru ska ärva med full äganderätt som det heter. På så sätt kan du garantera att hennes barn ärver andelen i fastigheten efter henne.

Samägande

Nu åter till frågan om du kan överlåta fastigheten till din fru. Det är som ovan nämnts fullt möjligt. Det du ska ha i åtanke är att fastigheten är samägd med dina syskon. Samägande regleras av Samäganderättslagen (SamägL). Enligt samäganderättslagen ska ägarna förvalta fastigheten tillsammans (2 § SamägL). Om du går bra ihop med dina syskon så kanske det är bättre att du äger bostaden för att förvaltningen av fastigheten ska vara smidig.

Sammanfattning

Det är fullt möjligt för dig att överlåta din andel i fastigheten om inget annat är föreskrivet i gåvobrevet eller i ett eventuellt samäganderättsavtal med dina syskon. Du kan också skriva ett testamente där du skriver att din fru ska ärva dig med full äganderätt.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000