överklagan av fullföljd

2015-03-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Kan jag få igenom en skilsmässa trots att maken överklagar fullföljd och hur lång tid tar det innan det vinner laga kraft?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline,

Vid yrkande om skilsmässa har make rätt att begära betänketid (5:2 Äktenskapsbalken, se här). Betänketiden är normalt sett 6 månader lång och innebär att någon skilsmässa inte kan komma till stånd under den tid som betänketiden löper. När betänketiden löpt ut måste någon av makarna begära fullföljd av skilsmässan för att dom på äktenskapsskillnad ska meddelas. Om jag förstått dig rätt har du begärt en sådan fullföljd och denna har din make överklagat till hovrätten.

Efter det att betänketiden löpt ut har du, oavsett vad din make tycker om saken, rätt att få till stånd en skilsmässa. Din make har således inget lagstöd för att förhindra äktenskapsskillnaden. Din makes överklagan kommer således inte vinna bifall i hovrätten.

Du har också i mejl till mig frågat om det yttrande som du ska inkomma med till hovrätten. Vad som ska framgå av yttrandet är inte lagreglerat utan du bör helt enkelt göra sin ståndpunkt klar om att du vill fullfölja skilsmässan. Vilken form som yttrandet ska ha bör ha informerats dig i och med delgivningen.

En dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft i och med att den inte längre kan överklagas. Normalt sett tar det 3 veckor från det att domen meddelats.

Hoppas du fått svar på dina frågor. Om det är något ytterligare som du undrar över är du välkommen att kontakta mig

Vänliga hälsningar

Sara Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (931)
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige
2020-07-22 Frågor om engagemangsbesked vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (82572)