Överföring av delägande i bostadsrätt mellan makar

2019-03-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och min man äger en bostadsrätt. Nu vill vi båda att den endast skall ägas av mig, makan. Hur går vi till väga?Vi har sedan tidigare ett äktenskapsförord oss emellan och vår tidigare bostadsrätt ägdes bara av makan. När vi köpte nästa bostad skrev vi den på oss båda.Tack!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om bostadsrätter återfinns i bostadsrättslag (1991:614) (BRL), den hittar du här!

Det absolut enklaste formen för att överföra ägandet från din make till dig är att ni upprättar ett gåvobrev. I gåvobrevet anger din make att han vill överlåta sin andel av bostadsrätten till dig. Vid överlåtelse av bostadsrätt gäller ett formkrav enligt 6 kap. 4 § BRL. I den skriftliga handlingen ska anges lägenheten (så att den kan identifieras), köpeskillingen och båda parter ska underteckna handlingen. Notera dock att gåvan anses fullbordad först när bostadsrättsföreningen har underrättats om överlåtelsen se NJA 1993 s. 560. Om tanken även är att din make inte ska ha någon del i bostadsrätten vid en eventuell äktenskapsskillnad måste ni ingå ett nytt äktenskapsförord där det föreskrivs att bostadsrätten utgör din enskilda egendom.

Har du några ytterligare funderingar så är det bara att skriva i kommentarsfältet nedan så återkopplar jag så fort jag kan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3373)
2019-09-03 Vad händer med min enskilda egendom vid skilsmässa och dödsfall?
2019-08-28 Särbos rätt till änkepension
2019-08-27 Går det att skriva avtal om ensam vårdnad?
2019-08-25 Skillnader i hur egendom hanteras vid någons bortgång i samboförhållande och äktenskap

Alla besvarade frågor (72930)