Otydlig återkallelse av testamente

2017-01-20 i Testamente
FRÅGA
Hej! Den avlidne har arvingar, dock inga bröstarvingar. Ett giltigt testamente finns sedan tidigare. De senaste åren har den avlidne sagt till flera personer att de ska få ärva och att "du inte ska bli lottlös". För drygt ett år sedan kontaktade den avlidne en jurist och fick ett förslag på ett testamente, juristen uppmanade den nu avlidne att återkomma för hjälp med undertecknande och bevittning. Enligt juristen återkom aldrig den avlidne och inget papper har kunnat hittats. Gäller det gamla testamentet? Kan det hävdas att det gamla testamentet återkallats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver finns det möjlighet att återkalla ett giltigt, upprättat testamente. Enligt 10 kap 5 § (1958:637) Ärvdabalken är förordnandet utan verkan om testatorn, i den ordning som gäller för testamentes upprättande, återkallat sitt förordnande eller har han förstört testamentshandlingen eller eljest otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja. Hur ska då detta tolkas? Med tanke på att ett testamente, i enlighet med 10 kap 1 §, måste vara undertecknat och bevittnat har ett nytt giltigt testamente inte upprättats. Av denna anledning blir det av största vikt att utreda testatorns yttersta vilja.

När det gäller återkallelse av testamente är det vanligt att svåra tolkningssituationer uppstår. Ifråga om återkallelse genom nytt testamente har i praxis i tveksamma fall ett tidigare förordnande ansetts vara bekräftat till den del det stämmer överens med det nya testamentet. I övrigt ska det anses återkallat. Problemet är att det i detta fall inte finns något giltigt nytt testamente. Beroende på om testamentsförslaget finns kvar och om det, med hjälp av juristen, går att utreda testatorns senaste/yttersta vilja skulle förslaget ändock kunna räcka såsom bevis för att en återkallelse av det tidigare upprättade testamentet har skett.

Om man konstaterar att det upprättade förslaget skulle kunna ge uttryck för en vilja om återkallelse måste man fråga sig ifall testatorns motvilja att inte återvända för att underteckna det nya testamentet kan ge uttryck för en återkallelse av återkallelsen. Dessa situationer är tämligen komplicerade och finns inte uttryckligt reglerade någonstans. Det viktiga blir då att göra en samlad bedömning av de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. För att ge ett säkert svar på frågan behövs således mer information om testatorns liv/hälsa. Kanske hade testatorn ingen möjlighet att komma tillbaka på grund av dålig hälsa eller sjukdom. En sådan sak skulle exempelvis kunna utgöra grund för en giltig återkallelse av det tidigare testamentet. Återigen förutsätter detta att det nya testamentsförslaget finns kvar (så att testatorns vilja går att utläsa) och att det stämmer överens med vad denne sagt till juristen.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att utfästelserna, om att vissa personer ska få ärva och inte bli lottlösa, i sig inte är tillräckligt för en återkallelse (om det inte kan styrkas/bevisas att detta var testatorns yttersta vilja). Det skulle således innebära att det gamla testamentet fortfarande är gällande. Däremot skulle utfästelserna i kombination med en kopia av det upprättade testamentsförslaget kunna tolkas som en återkallelse, förutsatt att testatorn hade giltig grund att inte komma tillbaka och underteckna det nya testamentet.

Hoppas du fått klarhet i din fråga!

Mvh,

Nina Erlandsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94346)