Otillbörlig marknadsföring

FRÅGA
Hej, Nedan frågor handlar om en stämning som inlämnats till marknadsdomstolen från X (intresseorganisation) till Y (som säljer hårvårdsprodukter samt frisörprodukter via en webshop). Y (bolaget) finns i Danmark och har en svensk och en dansk websida. 1. Jag söker information om "genomsnittskonsumenten" eller rättare - vad heter det när näringsidkare som torde veta mer än en "genomsnittskonsument"?2. Vad är skillnad/används samma lag avseende otillbörlig eller vilseledande marknadsföring till konsument OCH näringsidkare? I detta fall är näringsidkare frisör och måste bevisa att denne har aktiv verksamhet, annars får denne inte köpa hos Y. 3. Jag undrar i och med att Y endast säljer till frisör/näringsidkare, som torde ha mer kunskaper om hårvårdsprodukter samt frisörprodukter än en genomsnittskonsument? Eller? Kan man hävda detta? Och 4. På https://lagen.nu/2008:486#P4S4 hittar jag : Otillbörlig marknadsföring, Direktivbilagan. Var hittar jag "Bestämmelserna i punkterna 1-31 i bilaga I till direktivet ska tillämpas även om marknadsföringen riktas till näringsidkare."
SVAR

Hej och tack för dina frågor.

Jag tror att dina frågor lämpar sig bättre för Lawlines utredningstjänst, Det verkar som om du är i behov av en lite mer utförlig utredning än vad jag kan ge dig nu, Med tanke att det rör sig om en tvist i Marknadsdomstolen så råder jag dig att kontakta gärna Fredrik Holst på 070 826 67 12.eller på hans e-mail fredrik.holst@lawline.se.

Här är lite generell information om otillbörlig maknadsföring

Otillbörlig marknadsföring

Dina frågor tar sikte på begreppet “otillbörlig marknadsföring”. Vad som faller in i det finns reglerad i Marknadsföringslagen (här). Inom marknadsföringsrätt talar vi ofta om begrepet “god marknadsföringssed” som finns att hitta MFL 5§. Tanken är att skydda kunden mot näringsidkares tendens att överdriva och använda oönskvärda metoder. därför finns det en mängd metoder som förbjuds i lagen och de kallas sammataget för “otillbörlig marknadsföring” och oförenligt med “god marknadsföringssed”.

Exempelvis får näringsidkare inte inte använda vilseledande marknadsföring, I 10§ finns den så kallade “svarta listan”, En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Särskilt angående denna lista:

1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper,

2. produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö,

3. kundservice, reklamationshantering samt metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande,

4. produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och betalningsvillkoren,

5. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter,

6. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren,

7. leveransvillkor för produkten,

8. behovet av service, reservdelar, byte eller reparation,

9. näringsidkarens åtagande att följa uppförandekoder, och

10. konsumentens rättigheter enligt lag eller annan författning.

Till denna lista kommer också 1-31 i direktivet du nämnde, Det kan du hitta här (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32005L0029). Den svenska marknadsföringslagen är anpassad för att överensstämma med direktivet,så direktivets innehåll finns i mångt och mycket att hitta i lagen. Det är till exempel vilseledande att utelämna viss väsentlig information, 12§.

Vänligen,

Philip Ideström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (124)
2020-10-16 Bild på mig i någon annans reklam
2020-09-30 Vad var det viktiga i NJA 1999 s. 749?
2020-08-13 Varor som inte överensstämmer med bilderna och beskrivningen på säljarens hemsida
2020-08-07 Överdrivna uttryck i marknadsföring

Alla besvarade frågor (85301)