Orubbat bo och arv efter make med särkullbarn

2017-09-20 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Vi är ett gift par med var sitt särkullsbarn. Om en av oss dör vill vi att den överlevande makan/maken skall sitta kvar i orubbat bo, med andra ord sitta kvar i den bostad som vi äger tillsammans(50% -50%). Hur gör vi?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga!
Rätten till arv regleras i Ärvdabalken. Huvudregeln är att när den ena makan/maken dör har den efterlevande maken/makan rätt att sitta kvar i orubbat bo. Den efterlevande får s.k. fri förfogande rätt över den andras egendom tills att hen själv dör, då fördelas egendomen på arvingarna enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken. När det kommer till särkullbarn (dvs barn som ej är ett pars gemensamma) finns dock särskilda regler.

Särkullbarnen har en lagstadgad rätt att få ut sin laglott direkt efter förälderns död(3 kap 1§). Laglotten är hälften av barnets arvslott(7 kap. 1 §), dvs hälften av arvsdelen som barnet har rätt till. Arvsdelen beror på hur många arvingar som finns efter den avlidne. Denna lagstadgad rätt går inte att avtala bort. Barnet har dock ett eget val om hen vill utnyttja denna möjlighet eller inte. Hen får till förmån för den efterlevande avstå sin arvslott till att den efterlevande maken avlidit (3 kap 9§).

Om ni vill vara säker på att ni ärver så mycket som möjligt av den andre kan ni upprätta ett testamente. Genom ett testamentet kan den efterlevande i alla fall behålla tre fjärdedelar av era gemensamma tillgångar, dels ens egen andel av egendomen och dels hälften av makens/makans andel.

Ett testamente kan även utformas så att särkullbarnen får starka ekonomiska skäl till att låta den efterlevande maken/makan sitta kvar i orubbat bo. Ett exempel är att arvingen ges rätt till hela arvslotten(all egendom som hör till den avlidne föräldern) och inte bara laglotten(hälften av arvet)förutsatt att han/hon låter den efterlevande maken/makan sitta kvar i orubbat bo.

Hoppas mitt svar hjälpte er, återkom om det är några fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1199)
2021-07-28 Min mor har gått bort, kan hennes man behålla alla hennes pengar?
2021-07-28 Det finns obetalda räkningar och särkullbarn, hur fördelas arvet?
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?

Alla besvarade frågor (94327)