Orubbat bo

Hej! Jag och min man äger våran villa 50% var. Vi har 1 gemensamt barn ihop. Han har 2 barn i tidigare äktenskap och jag har 2 i tidigare äktenskap. Kan man sitta i orubbat bo om någon skulle frånfalla? Alla barnen är vuxna.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du och din man har rätt att ärva av varandra före era barn och därmed möjlighet att behålla bostaden. Regler om arv finner man i ärvdabalken (ÄB).


Vad innebär orubbat bo?

Orubbat bo innebär att den efterlevande av två makar får behålla det gemensamma boet efter en makes bortgång. Uttrycket är tämligen ålderdomligt och idag talar man istället om att den efterlevande maken ska få erhålla den avlidne makens egendom med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär en rätt att förfoga/disponera över den andra makens egendom. Skillnaden mellan fri förfoganderätt och äganderätt är att vid fri förfoganderätt får man inte testamentera bort egendomen. Detta får man göra vid äganderätt.


Vad säger lagen?

Enligt huvudregeln har den efterlevande maken/makan rätt att erhålla den avlidne makens egendom med fri förfoganderätt fram till sin egen bortgång. De gemensamma barnen får därmed vänta på sitt arv tills båda makarna har avlidit. Det finns dock undantag från denna huvudregel och det är om det finns barn som inte är makarnas gemensamma, s.k. särkullbarn. Ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt i samband med sin förälders bortgång, något som framgår av 3 kap. 1 § ÄB. Den andel av förälderns arv som särkullbarnet har rätt till kallas för arvslott. Arvslotten kan i sin tur inskränkas till att endast bestå av deras laglott, vilket är hälften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB. Föreligger ett testamente som kränker laglotten har barnet rätt att påkalla jämkning, 7 kap. 3 § ÄB.


Ett särkullbarn behöver dock inte ta ut sin laglott om denne inte vill. Denne kan givetvis avvakta med sitt arv tills båda makarna har avlidit, enligt 3 kap. 9 § ÄB.


Vad gäller i ditt fall?

I din fråga framgår att både du och din make har särkullbarn. Dessa har således rätt att få ut sin laglott i samband med sin förälders bortgång. I denna situation behöver man dock inte sälja bostaden utan det räcker med att man löser ut särkullbarnen med motsvarande summa som laglotten innebär.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du ha några fler frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Sara GöranssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning