Ordförandens roll i ideella föreningar

2021-06-28 i Föreningar
FRÅGA
Kan en styrelseordförande vara ordförande på årsmötet ? I princip så beviljar/klubbar hen igenom sin egen ansvarsfrihet. Vilken lagparagraf gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag ska berätta om en styrelseordförande får vara ordförande på ett årsmöte. Du har inte skrivit i din fråga vilket slags styrelse det gäller. Styrelser finns exempelvis i ideella föreningar, bostadsrättsföreningar och aktiebolag. Många av bestämmelserna är liknande, men det är delvis olika lagar som gäller beroende på vad för styrelse det är. Jag kommer att besvara din fråga utifrån att det är en styrelse i en ideell förening.

Stadgar

Ideella föreningar bestämmer själva till stor del hur deras verksamhet ska fungera bra och rättvist för medlemmarna. Det finns flera sätt att se till att alla i föreningen kan påverka verksamheten. Jag kommer att gå igenom några av o nedan. Medlemmarna bestämmer reglerna för den ideella föreningen i sina stadgar. Det finns ingen särskild lag för ideella föreningar. Jag kommer därför utgå från Skatteverkets information om ideella föreningar och Riksidrottsförbundets exempel på stadgar för idrottsföreningar (Skatteverket om ideella föreningar och Riksidrottsförbundet).

Ordförande

Många ideella föreningar har en ordförande, men att vara ordförande på mötet behöver inte betyda att det är ordföranden som bestämmer vilka beslut som ska tas.

Beslutsförhet

I stadgarna kan man bestämma vilka beslut som ska räknas. Tre sätt att göra det är att bestämma hur många som behöver vara med på mötet, hur lång tid man ska veta om att mötet ska hållas och andra villkor.

Antal medlemmar

I stadgarna kan man bestämma hur många som behöver vara med på mötet för att besluten ska räknas. Om det till exempel är 50 000 medlemmar i en förening kan det upplevas odemokratiskt eller dåligt om 4 personer beslutar om något som påverkar alla.

Kallelse till mötet

Man kan bestämma i stadgarna när medlemmarna ska kallas till mötet. En kallelse kan vara ett mejl eller ett brev där det står om mötet. Om man har ett möte till exempel veckan efter kallelsen skickas så kan det bli svårt för vissa av medlemmarna att vara med, fast de egentligen vill. Därför kan det vara lämpligt att bestämma när kallelsen ska gå ut.

Andra villkor

Man kan bestämma i stadgarna att medlemmarna exempelvis ska ha betalat sin medlemsavgift för att få rösta på mötet.

Beslutsfattande

För att ett beslut ska räknas som giltigt ska det följa stadgarna. Det gäller också hur beslutet tas. Tre sätt att ta beslut på möten är acklamation, öppen votering och sluten votering.

Acklamation

Acklamation är ett sätt att ta beslut muntligen. När man tar beslut genom acklamation frågar ordföranden de som är på mötet om de håller med om beslutet. Om man som medlem håller med så säger man till exempel "ja". Sedan frågar ordföranden om det är någon som är emot beslutet. Om man som medlem tycker att beslutet är dåligt kan man då säga att man är emot beslutet. Om det är många som är för och tydligt få som är emot kan ordföranden ofta klubba igenom beslutet. Även här beror det på föreningens stadgar.

Öppen votering

Öppen votering är ett sätt att ta beslut på ett sätt så man kan räkna hur många som röstar för eller emot ett förslag. Det kan vara lämpligt om det är jämnt mellan ja-sidan och nej-sidan, eller svårt att avgöra genom acklamation. Öppen votering betyder att alla ser hur medlemmarna röstar, till exempel genom handuppräckning.

Sluten votering

Sluten votering är ett sätt att ta beslut som är hemligt. Det kan vara lämpligt om det är någon eller flera av medlemmarna som inte vill att de andra ska veta hur de röstar. Sluten votering betyder att man röstar på ett sätt som är hemligt för de andra. Det kan till exempel vara att man skriver vad man tycker på en lapp som sedan räknas av en rösträknare. Precis hur det går till beror på föreningens stadgar.

Begära votering

Det kan vara lämpligt att medlemmarna ska kunna säga till att de vill ha öppen eller sluten votering under mötet. Om en medlem tycker att en acklamation var fel eller otydlig kan då medlemmen säga att det ska hållas en öppen eller sluten votering.

Sammanfattning

Eftersom du bara skrev "styrelse" vet jag inte vilket slags styrelse. Jag har besvarat din fråga utifrån styrelsen i en ideell förening. Jag har gått igenom några sätt man kan se till att det blir beslut som alla medlemmar är med på. Jag har tagit upp ordförandens roll, hur man kan se till att medlemmarna kan påverka beslutet och hur man kan ta beslut. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96481)