Ordföranden vill att vi ska välja en vice ordförande till vår förening, vad gäller?

2018-10-25 i Föreningar
FRÅGA
HejHur vanligt är det att stämman ska välja både ordförande och vice ordförande? I vår förening har vi fram tills nu haft stadgar som säger att styrelsen konstituerar sig själv, men ordförande föreslår i en stadgeändring att stämman ska utse ordförande och vice ordförande (en roll som vi inte har haft hittills.) Vad är eventuella fördelar med hans förändring? Vilka är de eventuella riskerna?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då jag inte vet vilken slags förening du frågar om utgår jag från att det gäller en ekonomisk förening. Då är lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (FL) tillämplig. Om jag förstår dig rätt har ni tidigare på stämman valt en ordförande som sedan valt ut resten av styrelsen och detta står i era stadgar?

Enligt 7 kap. 1 § FL ska en styrelse ha en styrelse med tre eller fler ledamöter, av andra stycket i samma paragraf framgår att genom stadgarna ska det framgå lägsta och högsta antal styrelseledamöter. Styrelsen väljs av föreningsstämman men genom stadgarna får det bestämmas att en eller flera styrelseledamöter får utses på annat sätt enligt 7 kap. 6 § FL. För att styrelsen ska vara beslutsför, dvs kunna fatta beslut för föreningen, måste mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter vara närvarande. Kan vara högre andel genom vad som står i stadgarna, 7 kap 21 § FL.

Fördelar med att utse en vice ordförande på stämman är att ni medlemmar har möjlighet att rösta på den som ni känner att ni har förtroende för och som kan hjälpa er förening framåt. Vidare kan en vice ordförande avlasta ordförandens jobb, stötta den i svåra beslut, vara ett bollplank etc.

Det enda negativa jag kan komma på är att det krävs fler personer på styrelsemötena för att kunna fatta gällande beslut med en vice ordförande. Annars ser jag inte att det ska vara något problem med en vice ordförande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper Kröger
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (332)
2019-03-18 Hur många revisorsuppleanter behövs i en idrottsförening?
2019-03-14 Rösträtt i ideella föreningar
2019-03-03 Firmatecknare enskild förening?
2019-02-19 Ta del av medlemsregister från en ideell förening

Alla besvarade frågor (66922)