Ordförande utan att vara medlem i samfällighetsförening?

Kan man vara ordförande i en samfällighetsförening som man inte är medlem i.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Rättslig reglering på området finns i lagen om förvaltning av samfälligheter. I 30 § i nämnd lag stadgas att ledamöterna i styrelsen (ordförande inkluderad) inte får vara underåriga eller ha en förvaltare. Det finns dock ingen regel i lagen som stadgar att ledamöterna måste vara medlemmar i föreningen. I lagens förarbeten, närmare bestämt i prop. 1973:160 på s. 425, står även att annan än medlem ska kunna ingå i styrelsen. Svaret på din fråga är därmed att man kan vara ordförande i en samfällighetsförening utan att vara medlem.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000