Öppnande av testemente

2019-06-16 i Testamente
FRÅGA
Vad jag förstår så kan bara dödsbodelägare och universella arvingar öppna ett testamente. Men vilka måste fysiskt vara med vid öppnandet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) framgår vilka som är så kallade dödsbodelägare. Dessa utgörs oftast av den efterlevande maken, sambon, arvingar och universella testamentstagare. Huvudregeln är att dödsbodelägarna har rätt att öppna testamentet. Det finns dock inget krav på att testamentet måste öppnas av alla dödsbodelägare samtidigt.

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86816)