Öppnande av testemente

2019-06-16 i Testamente
FRÅGA
Vad jag förstår så kan bara dödsbodelägare och universella arvingar öppna ett testamente. Men vilka måste fysiskt vara med vid öppnandet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) framgår vilka som är så kallade dödsbodelägare. Dessa utgörs oftast av den efterlevande maken, sambon, arvingar och universella testamentstagare. Huvudregeln är att dödsbodelägarna har rätt att öppna testamentet. Det finns dock inget krav på att testamentet måste öppnas av alla dödsbodelägare samtidigt.

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2246)
2019-09-21 Vad behöver vara med i ett testamente för att en testamentstagare ska vara identifierbar?
2019-09-19 Pappa sålde fastighet till bror - utgör det förskott på arv?
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?

Alla besvarade frågor (72949)