Önskar äktenskapsskillnad - hur går vi tillväga?

2019-07-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min son är på väg att skilja sig fr svensk fru i Kalifornien. Ett gemensamt minderårigt barn. Är det krångligt sedan att skilja sig i Sverige. Dom är alltså gifta i USA och i Sverige.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om äktenskapsskillnad regleras i 5 kapitlet äktenskapsbalken (ÄktB).

Ansökan om äktenskapsskillnad
Till att börja med bör dem vända sig till tingsrätten genom att lämna in en ansökan om skilsmässa. Tingsrätten upplöser sedan äktenskapet genom dom. Det finns två sätt att ansöka om äktenskapsskillnad, gemensamt eller enskilt (5 kap. 1 § första meningen och 2 § ÄktB).

Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad innebär att båda parterna är överens och att båda parter skriver under ansökan. Parterna tar kontakt med Skatteverket och beställer varsitt personbevis med ändamål äktenskapsskillnad. Därefter fyller parterna i dokumentet gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Dokumentet från Skatteverket och ansökan lämnas sedan in till tingsrätten. I samband med ansökan om äktenskapsskillnad tar tingsrätten ut en ansökningsavgift. Om endast ena parten vill skilja sig är det samma ansökan som används men bara den ena parten skriver under och skickar in ansökan till tingsrätten. Tingsrätten kommer då att informera den andra maken.

Mer om ansökan om skilsmässa och blanketter om ansökan finner ni genom att klicka HÄR.

För mer information från Skatteverket och för att beställa personbevis klicka HÄR.

Betänketid
Därefter kommer en betänketid på minst 6 månader (5 kap. 3 § första och andra meningen ÄktB). Detta blir aktuellt om någon av dem varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden om barnet om barnet är under 16 år. Det kan också bli aktuellt om båda makarna begär betänketiden (5 kap. 1 § andra meningen ÄktB). Vill bara en av makarna att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betändetid (5 kap. 2 § ÄktB). Om makarna har levt åtskilda i minst 2 år har de rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketiden (5 kap. 4 § ÄktB).

Fullfölj ansökan om äktenskapsskillnad
Efter betänketiden löpt och äktenskapskillnad fortfarande är aktuellt behöver parterna meddela tingsrätten (5 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Om tingsrätten inte meddelas om fullföljd inom 1 år kommer ärendet att avskrivas (5 kap. 3 § tredje meningen ÄktB).

Mer information om skilsmässa finner ni genom att klicka HÄR.

Vad händer därefter?
När domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, är äktenskapet upplöst (5 kap. 6 § ÄktB).
Därefter blir det aktuellt med bodelning samt frågor kring barnet.

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (854)
2019-12-11 Rätt till lägenhet och barn vid skilsmässa
2019-12-09 Vem har rätt till bostaden vid skilsmässa?
2019-11-30 Måste en jurist vara inkopplad vid bodelning?
2019-11-30 Återkalla ansökan om äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (75564)