FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/04/2016

Omyndighet vid rättshandlingar och betalningsskyldighet

Jag och min kompis är 17 är och skulle ta spanska kurs på distans. Då skrev vi under ett kontrakt. Jag och min kompis kommer inte ens ihåg att vi skrev under ett kontrakt och våra föräldrar vet inte att vi gjorde det.

Nu vill vi hoppa av spanskakursen men våran rektor säger att våra föräldrar blir betalsskyldiga om vi hoppar av. Men dom har ju inte ens skrivit under något?

Kan våra föräldrar bli betalningsskyldiga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då du är omyndig (under 18 år) så ska avtalet betraktas som ogiltigt enligt huvudregeln i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Se här. Detta innebär att ingen skyldighet gentemot skolan föreligger enligt 7 § samma lag. Varken ni eller era föräldrar kan på så sätt bli betalningsskyldiga.

Det finns dock två eventuella situationer att beakta som kan innebära att avtalet inte kan ogiltigförklaras.

Avtalet kan bli giltigt och därmed bindande mellan er och skolan om rektorn har getts skäl att tro att era föräldrar samtyckt till avtalet om distanskursen innan eller avtalet ingicks. Ett sådant samtycke kan antingen ske uttryckligen eller som ett så kallat tyst samtycke. Du har angett att dina föräldrar var helt ovetandes om er rättshandling vilket innebär att ett tyst samtycke är det enda alternativet. Ett tyst samtycke innebär att förmyndaren ger den omyndiges medkontrahent (i erat fall skolan) intrycket av, och en anledning att anta, att ett samtycke föreligger. Således blir avtalet ogiltigt om skolan borde ha förstått att du saknade samtycke från dina föräldrar, se föräldrabalk 9 kap. 6 §. Det som talar starkt emot ett tyst samtycke är att skolor i de flesta fallen kräver föräldrars signatur vid aktiviteter som kräver en betalningsprestation. Att du då saknade en signatur från era föräldrar borde ha lett skolan till att se det som att du saknade ett samtycke. Om er skola vanligtvis inte kräver signaturer vid val av kurser, studieresor och dylikt så kan det dock innebära att det anses föreligga ett tyst samtycke.

Det andra som skulle kunna leda till att avtalet inte kan ogiltigförklaras i sin helhet är ifall du har vilselett den du ingick avtalet med genom att lämna falska uppgifter. Sådana falska uppgifter kan t.ex. vara ålder såsom att du angett er vara myndiga eller att ni skulle ha haft ett samtycke från era föräldrar. Om så är fallet kan du bli ersättningsskyldig för den förlust som föranletts av ert avtal med skolan.

Att skolan ger sina elever avtal att skriva på utan att ta kontakt med föräldrarna när betalningsprestationer är inblandade hör inte till vanligheten. Jag råder er därför att ta ni tillsammans med era föräldrar tar kontakt med er rektor och frågar hur skolan har tänkt när de hävdar att avtalet är bindande.

Hoppas detta var ett hjälpsamt svar på er fråga.

Tveka inte att höra av er om ni har några ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000