Omyndiges rätt att råda över egna intjänade pengar

2016-08-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, Jag är 17 år och har under sommaren jobbat och tjänat in en del pengar som jag har på mitt sparkonto. Nu har mina föräldrar tagit pengarna som straff för att de fick reda på att jag snusat och säger att jag får tillbaka dem när jag är 18 år. Jag har saker inbokade innan det som jag behöver pengarna till. Kan de ta mina pengar som straff eller har jag rätt att få tillbaka mina pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att den som är omyndig (dvs under 18 år) inte själv får råda över sin egendom, vilket framgår av 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). När man fyllt 16 får man dock råda över vad man tjänat genom eget arbete. Detta innebär alltså att eftersom du är 17 år och har tjänat pengar genom eget arbete är pengarna dina och det är du som får råda och bestämma över dem. Dina föräldrar har alltså ingen rätt att bara ta dem. Detta framgår av 9 kap. 3 § första tycket FB.

Paragrafens andra stycke anger dock att föräldrar får omhänderta sådan egendom med överförmyndarens (en myndighets) tillstånd, om det kan anses lämpligt med hänsyn till vederbörandes uppfostran eller välfärd. För att få ta pengarna måste alltså dina föräldrar ha tillstånd av överförmyndarnämnden.

Det är svårt att svara på vad överförmyndarnämnden skulle tycka om saken. Jag tror inte att det skulle anses befogat att ta hela din lön från sommarjobbet pga att du har snusat, men det är möjligt att myndigheten hade tyckt det. Överförmyndarnämndens beslut kan i sin tur överklagas till domstol.

Hur som helst, såvida inte tillstånd från överförmyndarnämnden finns får inte dina föräldrar ta pengarna och om dem gör det är det till och med brottsligt (brottet skallas egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § brottsbalken). Banken får inte heller utan ett bevis på myndighetens tillstånd betala ut pengarna till dina föräldrar, 9 kap. 8 § FB.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85560)