Omyndig köper sak utan samtycke från förmyndaren

2017-02-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, min son fick en del pengar i julklapp, som han nu har köpt en hoverboard (som en motordriven skateboard med 2 hjul) för. Han köpte också två tevespel som jag inte anser inte är för barn i hans ålder. Hoverboarden har han haft sönder redan efter 2 dagar. Då han bara är 17 år och fortfarande omyndig har jag då rätt att häva köpen som jag inte alls godkände? Vad händer med den trasiga hoverboarden, måste jag ersätta den trots att köpet inte är lagligt så som jag har förstått det och vad händer med dom redan använda tevespelen?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om underårigs omyndighet finns reglerar i 9 kap i Föräldrabalken (FB), se här.

Omyndig
Den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som ska gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen om (1993:931) om individuellt pensionssparande, se FB 9:1.

Detta innebär att som huvudregel så får din son inte råda över sin egendom då han är under 18 år. Han är därmed inte behörig att ingå rättshandlingar. Istället är det den som är sonens förmyndare, vilket jag utgår från att du är, som får företräda sonen, FB 12:1.

Det finns dock undantag från regeln i FB 9:1 som säger att i de fall som din son har förvärvat pengarna genom eget arbete får han råda över dessa förutsatt att han är över 16 år, FB 9:3 st. 1. Samma gäller om sonen har fått pengarna i gåva eller testamente med villkor att den underåriga själv ska få råda över dessa.

Samtycke
Eftersom din son inte har förvärvat pengarna genom eget arbete utan fått dessa i julklapp kan de ovan ingångna avtalen förklaras ogiltiga. Här utgår jag från att julklappen inte har lämnats med villkor att sonen själv ska få råda över den.

Köpen blir ogiltiga på grund av att samtycke saknats från dig som förmyndare till både Hoverboarden samt till de två TV-spelen, FB 9:6 och FB 9:7. I detta fall ska köpen återgå, d.v.s. att affären ska lämna tillbaka pengarna och ni Hoverboarden och de två TV-spelen. Om något är trasigt eller i annat skick än de vad vid köpet ska ersättning istället lämnas för dess värde, FB 9:7.

Dock finns ett undantag där sonen inte behöver lämna någon ersättning för sakerna om sakerna inte har använts till skäligt underhåll eller annars har medfört honom nytta, FB 9:7 st. 1. Enligt Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ansågs ett par Pokemon kort inte ha använts till nytta för sonen vilket ledde till att affären inte hade rätt till ersättning för dessa i den mån de inte fanns kvar i sonens ägo, se här.

Detta fall talar för att både Hoverboarden och TV-spelen inte kan anses varit till nytta för sonen eller ses som skäligt underhåll (hit räknas bl.a. kläder och mat in) vilket innebär att ni inte behöver lämna någon ersättning för dessa till affären.

Tyst samtycke
Som jag nämnt ovan så är avtalen ogiltiga i det fall samtycke saknats. Däremot kan samtycke lämnas på flera olika sätt där ett sätt är att det har lämnats tyst. Här kan affärsinnehavarens subjektiva uppfattning få viss betydelse. I de fall förmyndaren genom sitt uppträdande har gett affärsinnehavaren en grundad anledning att anta att samtycke lämnats för köpen, blir den underåriges rättshandling bindande. Detta innebär att förmyndaren ska ha agerat eller underlåtit att göra det för att affärsinnehavarens goda tro ska komma att få betydelse vid en bedömning av om samtycke till köpen förelåg eller inte.

Här saknar jag omständigheter för att försöka avgöra om så var fallet. Däremot bör detta beaktas då affärsinnehavaren troligen kommer påstå att samtycke förelåg. Enligt lagens förarbeten (Prop 1993/94:251 s.111 – ”Förmyndarskapsutredningen”) är det i praktiken mycket vanligt att underåriga i varierande åldrar ingår avtal av olika slag, t.ex. köper leksaker, godsaker eller kläder. Det konstateras också att dessa köp i praktiken många gånger inte återgår och där sakerna inte lämnas tillbaka trots att samtycke saknats. Däremot tas det upp att lagen kan ge upphov till missbruk där barnets förmyndare kan ångra ett köp som förmyndaren i och för sig redan har samtyckt till, men trots detta vill lämna tillbaka saken och i efterhand påstå att de inte lämnats samtycke till köpet.

Råd
Här skulle jag råda dig att gå till affären och förklara att din son är under 18 år och att samtycke saknats från dig som är sonens förmyndare. De två ingångna avtalen är båda ogiltiga trots affärsinnehavarens eventuella goda tro om att sonen varit myndig.

I de fall ni väljer att behålla Hoveboarden kan ni kolla med ert försäkringsbolag om er hemförsäkring kan ersätta skadan på Hoverboarden. Vanligtvis får man som försäkringstagare stå för självrisken själv, men det kan ändå vara värt att kolla upp.

I de fall ni vill få vidare rådgivning om hur ni kan gå till väga kan ni vända er till Lawlines Juristbyrå, det går bra att boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95762)