FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt16/02/2015

Omyndig - föräldrars ansvar

Hej, det senaste 2 åren har det varit otroligt jobbigt att bo i samma hus som mina föräldrar och bror, jag förväntar mig inte att dom ska vara medvetna om hur förtryckt jag känner mig när alla de som tittar på mig som om jag borde bete mig som deras perfecta barn (som är hela tiden). Jag vill flytta hemifrån, är 17 år och vill inte bråka med min familj varje dag, eller att vara tyst varje gång dom tjatar på meíg samt att jag måste till skolan när jag är sjuk. (Jag vill inte göra detta till en stor krångel för nån..)

Lawline svarar

Hej!

Det framgår inte riktigt någon rättsfråga, men jag tolkar det som att du vill få reda på möjligheterna att flytta hemifrån innan du är myndig.

Enligt föräldrabalkens 6 kap. 2 § föräldrabalken (FB) ansvarar vårdnadshavarna för barnets vårdnad. Vårdnadshavare är i de flesta fall föräldrarna och jag antar att så är fallet även med dina föräldrar. De har således ett ansvar för att din uppväxt och för att du känner dig trygg i din hemmiljö. Det sanktionsmedel som finns att tillgå om dessa behov inte tillgodoses är ett omhändertagande enligt LVU (lagen om vård av unga). Detta är ett synnerligen ingripande medel och får endast tillgripas i ytterst allvarliga situationer, det kan exempelvis hamna om missbruk eller annat avvikande beteende hos barnet. Att anmärka är att det då rör sig om vård av den unge och således inget frivilligt ingripande.

Enligt 6 kap. 11-13 §§ FB så bestämmer vårdnadshavaren i frågor rörande barnets boende, där inbegripet boende. Enligt 9 kap. 1 § FB är myndighetsåldern fastställd till 18 år. Efter denna åldern lyfts vårdnadshavarnas direkta ansvar för barnet, även om vissa försörjningsskyldigheter kvarstår i form av t.ex. försörjning vid gymnasial utbildning efter 18 års ålder, se 7 kap. 1 § FB. Efter myndighetsålder har du således fullständiga rättigheter att själv bestämma över din levnadssituation och kan då bor varhelst du önskar, tills dess är det dina föräldrar som bestämmer över dina boendeangelägenheter.

Jag skulle vilja rekommendera att du pratar med din skolkurator eller annan vuxen du litar på om dina problem, det är synnerligen allvarligt att du inte trivs hemma. Jag är säker på att dina föräldrar skulle uppskatta om du i samförstånd med annan (skolkurator eller liknande) försökte reda ut de problem som du upplever finns.

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000