FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt17/04/2018

Omprövning av vård enligt LVU

Hej, jag skriver med andledning av en vän som förlorat vårdnaden av sin dotter. Flickan blev omhändertagen 2017-03-26 pga att mamman levde i ett våldsamt förhållande där hon misshandlades både fysiskt och psykiskt av pappan, mamman och dottern fick hjälp att ta sig till ett skyddat kvinnoboende varpå pappan lyckades manipulera och hota mamman till att återvända hem.

Till grund för omhändertagandet av socialtjänsten ligger således mammans "beslut" att återvända till pappan.

Det har nu gått 1 år sedan omhändertagandet och mamman lever i en ny stabil relation med en bra man som har ett välbetalt och stabilt arbete i en trygg hemmiljö och bostad.

Mamman och hennes man försöker desperat att få tillbaka dottern då de är mycket oroliga för hennes välmående då socialtjänsten bytt familjehem för flickan 5 ggr under detta år.

Mamman får endast träffa sin dotter under 2 bevakade timmar/mån.

Den skyldiga i allt detta är således pappan som har kriminell bakgrund samt drogproblematik.

Mamman och sambons överklaganden avslås hela tiden med hänvisning till att de "utrycker oro för att mamman ska återvända till den destruktiva relationen med pappan".

Min fråga: Är inte socialtjänsten skyldiga till att göra en ny aktuell livssituationsutredning och använda den som grund i alla nya beslut?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar så hänvisar jag till Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar tvångsomhändertagande av barn, du hittar den här.

Enligt 13 § LVU så ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och isåfall hur den ska inriktas och utformas. Detta innebär att en prövning utefter den aktuella situationen ska göras, så om förhållandena har ändrats så att barnet inte längre behöver vård enligt LVU så ska vården upphöra. Socialnämnden har också ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldern tillgodoses (14 § LVU). Svaret på din fråga är alltså, ja socialtjänsten är skyldiga till att göra en ny bedömning utefter rådande förhållanden minst var sjätte månad, om inte vårdbehov finns vid denna nya bedömning så ska vården inte fortsätta. I praktiken så innebär detta att om omständigheter framkommer som tyder på att vård inte längre behöv så ska frågan utredas på nytt.

Du skriver att "mamman och sambons överklaganden avslås hela tiden", har mamman överklagat beslutet/besluten till förvaltningsrätten eller endast begärt omprövning av socialnämnden? Beslut som fattats av nämnden kan överklagas till förvaltningsrätt inom tre veckor från och med att beslutet delgetts mamman. Jag tycker det låter märkligt att socialtjänsten anser att vården ska fortsätta på grund av risk för att mamman återvänder till den destruktiva relationen i det här fallet, jag skulle råda din väninna att boka tid med en verksam jurist för närmare rådgivning i just ert fall. För att boka tid med en utav Lawlines verksamma jurister så kan du använda den här länken: lawline.se/boka

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”