FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder14/02/2018

Om villkorlig frigivning är förenligt med proportionalitetsprincipen

Hej,

jag undrar om institutet villkorlig frigivning, så som reglerna ser ut idag är förenlig med den straffrättsliga principen om proportionalitet? Kan inte riktigt se hur detta går ihop.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Proportionalitetsprincipen innebär i korthet att straffet ska stå i proportion till den brottsliga gärningens allvar. Av förarbetena till brottsbalken framgår det att proportionalitetsprincipen har varit en av de straffrättsliga principerna som varit vägledande vid utformningen av de gällande reglerna för villkorlig frigivning.

Ett system som innebär att villkorlig frigivning vid risk för återfall i brott ska ske vid en senare tidpunkt är dock mindre förenligt med proportionalitetsprincipen. Detta eftersom frihetsberövandet i sådana fall inte skulle bestämmas utifrån det brott som den dömde gjort sig skyldig till. Villkorlig frigivning skulle istället bestämmas utifrån risken för vad den dömde kan komma att göra i framtiden. Sammantaget är villkorlig frigivning mindre förenligt med proportionalitetsprincipen.

Vänligen,

Matilda NguyenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”