Om testamentstagare avlider före testator

2019-03-06 i Testamente
FRÅGA
Hejsan! Jag ska om någon månad sätta mig ner och skriva ett testamente, men behöver bara svar på ett par snabba frågor. Jag lever nämligen själva och vill att min pojkvän samt min syster ska ärva mig. Tänkte även tillägga att min syster har ett barn, om det nu har någon betydelse. Jag har fått kläm om hur man skriver testamentet men har bara några frågor. Jag undrar nämligen vem som får ärva mig om min syster eller pojkvän dör innan jag dör. Sedan undrar jag också ,något som jag vet aldrig kommer hända men vill ändå ha svar på, om min pojkvän får ärva mig om han exempelvis skulle mörda mig. Och om han inte får det, vem får hans del. Samt vart regleras det här i lagen någonstans?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som skulle hända med din kvarlåtenskap om om din syster eller din pojkvän som du skrivit in i ditt testamente skulle avlida före dig. Du vill även veta om din pojkvän skulle få rätt att ärva dig i egenskap av testamentstagare även om han skulle mörda dig.

Vad säger lagen?

Arv regleras framförallt i ärvdabalken (ÄB). Jag börjar med frågan vad som skulle hända med din pojkväns rätt att ärva enligt testamentet om han skulle mörda dig.

Av 15:1 ÄB framgår en huvudregel att någon som uppsåtligen dödat någon inte har rätt att ta testamente efter personen som dödats. Denna huvudregel är underkastad ett antal undantag, en av dessa är att bestämmelsen inte gäller om gärningsmannen är under 15 år, en annan är att det kan finnas vissa omständigheter som föranleder att huvudregeln inte ska tillämpas. Som exempel på dessa kan nämnas påverkan av allvarlig psykisk störning.

Jag övergår nu till frågan vad som skulle hända med din kvarlåtenskap om din syster eller din pojkvän skulle avlida före dig. Av 11:1 ÄB framgår att man ska tolka ett testamente utifrån testators (i detta fall din) vilja. Vad testators vilja är kan man inte ge något generellt svar på då det varierar från fall till fall. Man skulle kunna resonera som så att om två personer som namngetts enligt testamentet ska få ta över hela kvarlåtenskapen efter testators bortfall så får den testamentstagare som lever när testatorn dör ta över hela kvarlåtenskapen ifall den andra testamentstagaren dött innan testatorn. Om testamentet istället mer specifikt angett att en viss person ska få överta viss egendom kanske tolkningen skulle utfall annorlunda, i det fallet kanske man istället får falla tillbaks på de vanliga reglerna om arv i ärvdabalken.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att din pojkvän enligt huvudregeln i 15:1 ÄB inte skulle få ut något av testamentet i det fall han skulle mörda dig. Om din pojkvän eller din syster skulle avlida före dig skulle den av dem som lever vid din bortgång antagligen få ta över hela kvarlåtenskapen efter en tolkning av ditt testamente.

Jag hoppas att du med detta fått svar på dina frågor! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2244)
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?
2019-09-10 Hur kan jag testamentera till barnbarn?
2019-09-10 Skriva testamente efter separation

Alla besvarade frågor (72877)