Om testamentes ogiltighet

Hej!

Jag och min syster har hamnat i en knepig situation. Våran pappa avled nyligen efter 3 års sjukdom. Han hade en sambo som var elak mot honom under de 2 sista åren av hans liv. Vi fick tillkalla polis vid ett tillfälle. Han var förvirrad under de senaste åren och han fick sälja sin bil då läkaren rekommenderade att inte köra.

Nu till saken.

De flyttade in tillsammans i en bostadsrätt för 12 år sedan. Nu 4 månader innan han gick bort kom hon på den smarta idén att han skulle skriva på ett samboavtal där lägenheten inte ska ingå samt ett testamente där det står att efterlevande ska få bo kvar i lägenheten.

Kan jag och min syster göra något för att häva detta? Hon har lurat honom helt.

Tacksam för svar.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken.

Enligt ärvdabalken 13 kap. 2 § gäller inte ett testamente, om det har upprättats under påverkan av psykisk störning. Psykiskstörning kan både vara ett tillstånd som är bestående men även tillfälliga rubbningar kan anses vara en psykiskstörning som gör att testamentet inte anses giltigt. Exempel på detta är kortvarig sinnesförvirring som framkallas av häftiga fysiska sjukdomar eller rusgivande medel. Under lagrummet faller även fall då en person på grund av demens, hjärtinfarkt eller cancer i livets slutskede befinner sig i ett psykiskt tillstånd som gör att den sjuke inte är medveten om innehållet i testamentet eller oförmögen att förstå innebörden av själva testamentet.

För att det ska anses finnas en grund för att klandra ett testamente enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken måste det finnas ett orsakssamband mellan sinnestillståndet och testamentets upprättande. Testamentet är ogiltigt endast under förutsättningen att det var tillståndet som ledde till att testamentet upprättades på det sätt som det blev nu.

Eftersom bevisbördan enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken ligger på den som påstår att testamentet är ogiltigt, är det ni som bär bevisbördan. Detta innebär att ni måste bevisa att den sjukdomen som er pappa led av ledde till att han inte förstod innebörden av sitt testamente och därmed borde testamentet ses som ogiltigt då detta inte var er pappas vilja. Viktigt att tänka på är att talan måste väckas inom sex månader från att ni har tagit del av testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”