Om testamente och särkullbarn

2015-04-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Min man och jag har ett barn var från tidigare förhållanden, Vad bör vi skriva för handlingar för att den som blir kvar av oss får bo kvar i vårt hus där vi bott i 40 år.Ex. om min man avlider då kan väl hans son säga att jag måste sälja huset för han vill ha ut sitt arv. Hur mycket av försäljningspriset har han rätt att få ut????
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom din fråga handlar om arv blir ärvdabalken (se här) tillämplig. Jag förstår det som att du och din make har varsitt så kallat särkullbarn, men inga gemensamma barn. Om vi som enligt ditt exempel antar att din make skulle dö har din makes son enligt huvudregeln rätt till hela sin arvslott. Han är nämligen din makes bröstarvinge (se här). Du som efterlevande maka har dock alltid rätt att så långt det räcker få ut motsvarande fyra prisbasbelopp ur kvarlåtenskapen, sammanräknat med din enskilda egendom och det som du fått ut efter bodelningen (se här).

Du och din make skulle kunna upprätta ett testamente där ni skriver exempelvis att all egendom ska tillfalla den maken som överlever den andre. Men märk väl att det finns en tvingande regel i ärvdabalken som, enligt exemplet, ger er makes son rätt att jämka testamentet och kräva ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (se här och här). Ett förslag kan vara att skriva en klausul i testamentet att om er son vill jämka testamentet för att utfå sin laglott, är det så att säga det enda som han får. Det finns ju nämligen möjlighet för honom att avstå arvet tillsvidare (se här). En annan regel som ni kan ha i åtanke är möjligheten för dig att behålla ditt giftorättsgods (se här). Detta är dock endast till din fördel om du har mer giftorättsgods än din make.

Jag rekommenderar definitivt att ni tar kontakt med en jurist när ni upprättar ert testamente. Det finns många saker att tänka på, inte minst flertalet obligatoriska formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ens ska vara giltigt. Det jag har skrivit ovan kan vara några saker för er att fundera över fram tills dess. Hoppas att du känner att du fick något svar i alla fall!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1061)
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-06-30 Hur blir det med arvsrätten när ny make ska bo i orubbat bo?

Alla besvarade frågor (81689)