Om testamente och särkullbarn

Min man och jag har ett barn var från tidigare förhållanden, Vad bör vi skriva för handlingar för att den som blir kvar av oss får bo kvar i vårt hus där vi bott i 40 år.

Ex. om min man avlider då kan väl hans son säga att jag måste sälja huset för han vill ha ut sitt arv.

Hur mycket av försäljningspriset har han rätt att få ut????

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom din fråga handlar om arv blir ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637) tillämplig. Jag förstår det som att du och din make har varsitt så kallat särkullbarn, men inga gemensamma barn. Om vi som enligt ditt exempel antar att din make skulle dö har din makes son enligt huvudregeln rätt till hela sin arvslott. Han är nämligen din makes bröstarvinge (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Du som efterlevande maka har dock alltid rätt att så långt det räcker få ut motsvarande fyra prisbasbelopp ur kvarlåtenskapen, sammanräknat med din enskilda egendom och det som du fått ut efter bodelningen (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1).

Du och din make skulle kunna upprätta ett testamente där ni skriver exempelvis att all egendom ska tillfalla den maken som överlever den andre. Men märk väl att det finns en tvingande regel i ärvdabalken som, enligt exemplet, ger er makes son rätt att jämka testamentet och kräva ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1 och https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Ett förslag kan vara att skriva en klausul i testamentet att om er son vill jämka testamentet för att utfå sin laglott, är det så att säga det enda som han får. Det finns ju nämligen möjlighet för honom att avstå arvet tillsvidare (se https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1). En annan regel som ni kan ha i åtanke är möjligheten för dig att behålla ditt giftorättsgods (se https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1). Detta är dock endast till din fördel om du har mer giftorättsgods än din make.

Jag rekommenderar definitivt att ni tar kontakt med en jurist när ni upprättar ert testamente. Det finns många saker att tänka på, inte minst flertalet obligatoriska formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ens ska vara giltigt. Det jag har skrivit ovan kan vara några saker för er att fundera över fram tills dess. Hoppas att du känner att du fick något svar i alla fall!

Med vänlig hälsning,

Sara WelinRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning