FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/11/2018

Om straff för minderårig för olovlig körning och rattfylla under påverkan av narkotika

Hej!

Jag åkte nyligen fast för: olovlig körning, rattfylla under påverkan av narkotika, och innehav/eget bruk. Vad kan jag förvänta mig för straff då jag är under 18 år? Jag har ingen inkomst förutom bidrag. Tack på förhand för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Olovlig körning regleras i 3 § lag om straff för vissa trafikbrott. Det område inom vilket svårighetsgraden av det straff för brottet kan bestämmas till kallas för straffskala. För det här brottet är straffskalan bara böter för dig som inte tidigare haft körkort.

Rattfylla regleras i 4 § stycke 2 lag om straff för vissa trafikbrott. För det här brottet är straffskalan böter till fängelse i högst 6 månader.

Innehav av narkotika regleras i 1 § stycke 1 punkt 6 narkotikastrafflagen. För det här brottet är straffskalan fängelse i 14 dagar till högst 3 år.

Om du döms för alla tre brotten gäller att du ska ådömas endast en påföljd, alltså vilket straff som ska ådömas,enligt 30 kap. 3 § brottsbalken. Du kan alltså inte få både böter och fängelse.

Eftersom det i ditt fall finns tre olika straffskalor måste man lägga ihop straffen. Då fängelsestraff finns som alternativ för minst ett av brotten får fängelse användas som gemensamt straff för brotten.

Efter en "summering" av straffskalorna hamnar du på en gemensam straffskala på fängelse i 14 dagar till 4 år, enligt 26 kap. stycke 2 punkt 1 brottsbalken.

Eftersom du är under 21 år får du så kallad ungdomsrabatt, vilket innebär att det är tillåtet att gå under straffminimum om 14 dagar och ådöma böter istället, enligt 29 kap 7 § stycke 1 och 25 kap. 5 § brottsbalken. Din straffskala blir då böter till 4 års fängelse, men eftersom du är underårig kommer du inte få fängelse. Straffskalan är dock fortfarande viktig för att bestämma t.ex. hur många dagsböter du ska få, eller ungdomstjänsttimmar.

När domstolen ska bedöma var på straffskalan ditt straff ska hamna på tar de även ställning till hur allvarligt brottet är, där de särskilt beaktar den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, enligt 29 kap. 1 § brottsbalken. De tittar också på om det funnits försvårande omständigheter enligt 29 kap. 2 § brottsbalkenoch förmildrande omständigheter enligt 29 kap. 3 § brottsbalken. Exempelvis kan domstolen landa på ca 4 månaders fängelse totalt.

Därefter bestämmer domstolen påföljd för den fängelsetid som de valt. Den bedömningen är beroende av dina personliga förhållanden. Eftersom fängelse finns med som straff i brotten är det brukligt att frivården gör en personutredning om dig för att avgöra påföljdsfrågan, detta regleras i lag om särskild personutredning i brottmål, m.m. Frivården kommer då att göra en bedömning om din återfallsrisk och skriva en rekommendation om vilken påföljd som domstolen sedan kommer att basera ditt straff på. Du kan läsa mer om personutredning här. Du kommer även få mer information och ha möjlighet att ställa frågor under personutredningen hos frivården.

Det är väldigt svårt att förutspå vilket straff du kan få utan information om belastningsregister, ålder, förmildrande omständigheter eller andra omständigheter i övrig. Generellt kan man säga att bötesstraff är den vanligaste påföljden förungdomar i åldern 15–17 år, och den kan då bestämmas till ½del av straffet. T.ex. om domstolen bestämmer att din påföljd ska bli böter motsvarande 4 månaders fängelse får du istället 100 dagsböter (beräknas genom formeln 40+20x3), som delas på hälften och slutligen blir 50 dagsböter. Domstolen är dock inte bunden vid denna formel och kan t.ex. ådöma 60 dagsböter eller 40 dagsböter för att de anser att brottsligheten kräver det. Om du fortfarande saknar inkomst vid huvudförhandlingen kan de välja annan påföljd, t.ex. ungdomstjänst, där samma formel och bedömning görs för antalet timmar som för antalet dagsböter.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”