Om särkullbarns rätt till omedelbart utfående av arv

2019-12-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Jag är ensam barn till min far. han är gift men han och hans fru har inga barn tillsammans. Vet ej om de skrivit testamente. vad gäller vid ett dödsfall med arv osv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så är du enda bröstarvingen (barn) till din far. Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen, alltså de som enligt svensk rätt tar arv i första hand, 2 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap 1 § ÄB ärver efterlevande make den avlidna maken med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken är fri att göra vad denne vill med arvet förutom att testamentera bort det. Samma lagrum stadgar dock att särkullbarn har företräde framför efterlevande make vilket innebär att ett särkullbarn inte behöver vänta till den efterlevande maken avlider för att få ut sitt arv. Eftersom du är ensam bröstarvingen och särkullbarn till din far kommer du, förutsatt att testamente inte förordnar något annat, ärva hela hans kvarlåtenskap vid hans bortgång.

Som bröstarvinge har man en okränkbar rätt att få sin laglott. Laglotten är hälften av den arvslott som man som bröstarvinge skulle tilldelats. Eftersom du är enda bröstavingen består din arvslott av hela din fars kvarlåtenskap. Din laglott är således hälften av kvarlåtenskapen. Om din far har skrivit ett testamente som kränker din laglott har du rätt att begära jämkning av testamentet för att utfå din laglott, 7 kap 3 § ÄB. Observera att en bröstarvinge inte har rätt att begära jämkning av testamente för utfående av arvslott.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1073)
2020-08-11 Hur fördelas arvet efter min mor och hennes man?
2020-08-10 Får särkullbarn ta del av arvet från pappas nya fru?
2020-08-10 Arv för särkullbarn?
2020-08-07 Hur ärver våra särkullbarn?

Alla besvarade frågor (82723)