FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis01/10/2018

Om man har jägarlicens och jaktvapen och blir dömd för stöld - får man behålla licensen och vapnen då?

hejsan om man har jägarlicens och jaktvapen. och sedan får böter/strafföreläggande för stöld. får man behålla licensen och jaktvapnena då???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Licensen som låter dig ha och använda jaktvapen kan återkallas av polisen om du visar dig olämplig att ha skjutvapen (vapenlag 6 kap. 1 §).

Om du visar att du inte är pålitlig, har god omdömesförmåga och är laglydig kan du förlora licensen

Några av de saker som polisen tänkte på när de bestämde att du skulle få din vapenlicens var om du visade att du är pålitlig, har gott omdöme och är laglydig. Gör du saker som får polisen att ifrågasätta om du är pålitlig, har god omdömesförmåga eller är laglydig kan de besluta att ta ifrån dig din vapenlicens. Blir du dömd för stöld kan det alltså leda till att du förlorar din vapenlicens, eftersom det både visar på bristande laglydighet och pålitlighet.

Det handlar om en bedömning av varje enskilt fall – alla brott leder inte till att licensen återkallas

Det är dock en fråga om en bedömning i varje enskilt fall. Alla som har vapenlicens och begår ett stöldbrott förlorar inte per automatik licensen. När polisen bestämmer om du ska få behålla din licens eller inte kommer de ta hänsyn till hur allvarligt brottet var. De kommer också ta hänsyn till om det rör sig om upprepad brottslighet. Det är tänkbart att ett enskilt fall av snatteri inte får polisen att dra tillbaka din licens, men om du vid upprepade tillfällen snattar och begår lindrigare brott kan de till slut bestämma sig för att göra det.

Sammanfattningsvis kan jag alltså inte ge något säkert svar på frågan. Döms du för stöld kan polisen göra bedömningen att du är olämplig att ha vapen och då återkallar de din licens. Dock tar polisen hänsyn till hur allvarligt brottet är och om det rör sig om en engångshändelse eller om du har begått liknande brott flera gånger tidigare. Blir du dömd för stöld förlorar du alltså inte din vapenlicens per automatik.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, även om jag inte har kunnat ge dig ett helt säkert svar på frågan.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo