Om jag köper varmvattenberedare för pengar som genom gåva är enskild egendom, är även den enskild egendom?

2018-10-27 i Bodelning
FRÅGA
Angående skilsmässa och bodelningsavtal. Om jag har fått pengar som gåva och det i gåvobrevet framgår att det ska vara enskild egendom, och jag sedan köper något för pengarna, t.ex. en TV, är TV:n då automatiskt att betrakta som enskild egendom?Det går via texter i bankutdrag se vad pengarna har gått till.Om jag för enskild-egendom-pengarna köpt t.ex. en varmvattenberedare (som nu ingår i huset som ska säljas), kan jag då kräva kompensation för det på något sätt i bodelningsavtalet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om bodelning finns i Äktenskapsbalken (=ÄktB). Jag tolkar din fråga som att du undrar om TV eller varmvattenberedare som du köpt med enskild egendom, fortfarande kan ses som din enskilda egendom och om du då kan kräva ersättning för detta.

För att egendom ska ses som enskild genom en gåva krävs mycket riktigt att detta uttryckligt framgår (ÄktB 7 kap. 2 § 2 p). Om du sedan köper en TV för dessa pengar blir den istället enskild egendom eftersom TV:n ses träda i pengarnas ställe, detta kallas även surrogat (ÄktB 7 kap. 2 § 6 p).

Om du istället köper en varmvattenberedare så gäller även samma sak här. Om ni sedan säljer denna kan värdet på varmvattenberedaren fortfarande ses som din enskilda egendom. Förutsatt att den är ett surrogat, dvs. att det går att spåra pengarna som köpte varmvattenberedaren till din enskilda egendom.

För att något ska vara surrogat krävs det att:

-Inget annat framgår i gåvobrevet. Gör det inte det förutsätts att vad som träder i dess ställe också ses som enskild egendom.

-Att man tydligt kan "spåra kedjan" och se vilka pengar du köpte TV:n för. Det kan alltså bli problematiskt om andra pengar sammanblandas eftersom det inte då står klart om TV:n trätt i just den enskilda egendomens ställe.

Vad menas med att pengarna inte ska sammanblandas?

Vad som kan bli problematiken med detta är om de pengar som utgör enskild egendom exempelvis har satts in på ett gemensamt konto där ni dagligen använt dessa. Därför kan det vara problematiskt att utifrån samma konto köpa t.ex. varmvattenberedaren och hävda att just denna är enskild egendom. (information som framgår av ett rättsfall, NJA 1992 s. 773)

Sammanfattning:

Utifrån vad jag ovan beskrev så kan du alltså, förutsatt att både TV:n och varmvattenberedare ses som surrogat, se dessa saker som din enskilda egendom. Vid en bodelning betyder detta att dessa enbart är dina, och du behöver inte dela värdet på dessa med din make/maka (ÄktB 10 kap. 1 §).

Råd:

Gällande frågan om varmvattenberedaren och försäljning av huset: Detta innebär att vid en ev. försäljning av huset kan du kräva värdet för varmvattenberedaren, då det är din enskilda egendom.

För att förenkla denna situation kan jag i förebyggande syfte råda dig att upprätta ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord skulle förenkla situationen vid en ev. försäljning eftersom ni där kan reglera att värdet på varmvattenberedaren ska ses som din enskilda egendom (ÄktB 7 kap. 3 §).

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att:

1.Det är skriftligt

2.Undertecknat utav båda makarna

3.Ingivet för registrering hos Skatteverket

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2113)
2019-03-22 Kan egendom göras enskild genom köpehandling?
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (66981)