FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder15/12/2018

Om jag begått en brottslig gärning 1 augusti 2016, när preskriberas den?

Om jag åkt till Tyskland för att handla alkohol. Och blivit stoppad av tullen. Och där tyckte dom att vi hade för mycket alkohol med oss. Enligt omräkningstabeller som finns på internet visar det att vi högst kan få 6 mån fängelse för detta. Då borde detta brott preskiberas efter 2 år om jag förstår detta rätt. Om detta hände 1 aug 2016. Då borde brottet bli preskiberas 1 aug 2018. Eller har jag fel

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om preskription av brott och regleras i brottsbalken (BrB). Det som menas med att ett brott preskriberas är att en person inte kan dömas till någon påföljd för det (BrB 35 kap. 1 §). Exempel på påföljder är böter och fängelse.

I mitt svar förutsätter jag att informationen från omräkningstabellerna stämmer samt att det du gjort verkligen är brottsligt, detta påverkar nämligen svaret på din fråga. Eftersom du då skriver att det enligt tabellerna framkommer att du som högst kan få sex månaders fängelse för din handling, så utgår jag från detta.

Du har förstått allting rätt. Det stämmer helt och hållet att ett brott vars straffskala inte överstiger sex månader, preskriberas två år efter själva gärningen (BrB 35 kap. 1 §). Så om du begått en brottslig gärning 1 augusti 2016, så är 1 augusti 2018 det senaste datumet du måste häktas eller åtalas för att brottet inte ska preskriberas. Så den slutsats jag kan dra av de omständigheter som du nämner i din fråga är att den brottsliga gärningen ifråga är preskriberad och att du då inte kan dömas till någon påföljd för den.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad HeydarovRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”