Om exmaken inte vill gå med på att sälja den gemensamma fastigheten

2021-11-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och min exmake är skilda sedan 3 år tillbaka. Vi äger ett hus tillsammans 50% var. Jag vill sälja och han vill inte . Han har inte råd att köpa ut. Vi har inte heller gjort någon bodelning . Vad har ja ett till och hur gör man?
SVAR

Hej, tack för din fråga

Reglerna om makars egendom finns i 7 kap. Äktenskapsbalken. Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken och giftorättsgods ska delas vid en skilsmässa genom en bodelning enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Detta omfattar all egendom som är giftorättsgods med få undantag. I 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken kan du se vad som är enskild egendom.

Sedan kommer vi till reglerna om gemensam bostad, dessa är specialreglerade eftersom de anses ha så pass vikt i ett äktenskap, den ena maken ska alltså inte kunna sälja iväg bostaden utan att den andra maken samtycker, det blir alltså ett skydd för makarna att ha ett garanterat boende. Detta framkommer av 7 kap. 5 § Äktenskapsbalken. Vad som är makars gemensamma bostad kan du läsa i 7 kap. 4 § Äktenskapsbalken.

I ditt fall

Nu är det så att ni faktiskt inte längre är gifta och då undrar du kanske varför din före detta behöver lämna samtycke för att du ska kunna sälja bostaden? Detta är något som vuxit fram ur domstolarnas rättsprövning, alltså praxis. För den nyfikne är det NJA 1968 s. 169 där HD fastslagit att denna samtyckesplikt gäller fram till dess att bodelning skett. Det betyder att innan en bodelning skett så behövs samtycke från maken (eller före detta maken) för att en bostadsförsäljning ska kunna aktualiseras. Varför är det så? Då får vi snabbt övergå till reglerna om bodelning.

Makar ska dela på egendom som är så kallat giftorättsgods. Makar har alltså rätt till att få lika delar av den gemensamma egendomen efter ett äktenskap, denna samtyckes regel finns endast för att garantera båda makars rätt till egendom.

Men det finns ändå en lösning. I 7 kap. 8 § Äktenskapsbalken står att en make kan få sälja en bostad utan samtycke om en domstol godkänner det. Vad du måste göra är alltså att ansöka om försäljning utan samtycke hos en domstol.

Domstolen medger såklart inte att en bostad får säljas bara för att en ansökan inskickats, de gör en bedömning om det vore okej för den ena maken att sälja bostaden.

Hur görs det praktiskt?

Det allra bästa för dig vore om du kunde få ett samtycke av din före detta som då godkänner försäljningen. Ger han inte detta så blir det såklart svårt, men du skulle kunna hota med domstol eftersom det är någonting de flesta vill undvika.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98654)