Om ena maken äger ett hus, vad har den andra maken för rättigheter till huset vid en skilsmässa?

2015-06-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej jag ska separera mig jag bor med min man i hus de står allt på han va har jag för rättigheter om jag skiljer mig
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på den här frågan beror på huruvida egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (se här) Så är en makes egendom giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Enskild egendom är exempelvis egendom som genom äktenskapsförord är enskild, eller egendom som ena maken fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkor att egendomen ska vara enskild, egendom som ena maken erhållit genom testamente med förbehåll om enskild egendom eller ärvt med testamente med förbehåll om enskild egendom. Detta stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB (se här).

När ett äktenskap upphör ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning, dock är det så att har makarna endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken så behöver ingen bodelning göras, detta stadgas i 9 kap. 1 § ÄktB (se här). I bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, enligt 10 kap. 1 § ÄktB (se här), detta innebär att även om endast en av makarna äger till exempel huset, men detta utgör giftorättsgods så ingår det i bodelningen. Men är det makens enskilda egendom så räknas det inte med i bodelningen.

I 11 kap. 7 § ÄktB (se här) anges att giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Dock anges i 11 kap. 8 § ÄktB (se här) att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få den egendomen i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning. Men det gäller inte om egendomen är den andra makens enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § 1 st. 2-4 p. ÄktB. En förutsättning för att en make ska få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är att övertagandet i övrigt ska anses som skäligt. Definitionen för makarnas gemensamma bostad anges i 7 kap. 4 § ÄktB (se här). Gemensam bostad utgör bland annat fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd för makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål med mera.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (922)
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?
2020-07-01 Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.
2020-06-30 En makes rätt till fri förfoganderätt
2020-06-30 Ska enskilda firman ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (81641)