Om en universell testamentstagare kan agera exekutor

2016-12-30 i Testamente
FRÅGA
Kan man utse en ensam universell testamentstagare att även agera som exekutor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du menar testamentsexekutor. Dess roll regleras främst i 19 kap ÄB. En testamentsexekutor ska förvalta dödsboet och utses genom själva testamentet.

Har inte en särskild dödsboförvaltning ordnats, vilken jag beskriver ovan, är det istället dödsbodelägarna som ska förvalta dödsboet, detta enligt 18kap 1§ ÄB. En universell testamentstagare är en sådan dödsbodelägare (vilket också efterlevande make och arvingar är exempel på).

En universell testamentstagare har således redan i sin roll som sådan rätt att förvalta dödsboet. Det finns dock inget lagstadgat hinder för att denne även genom testamentet utses som testamentsexekutor. Vad denne dock inte får vara är en så kallad skiftesman, se 23kap 5§ ÄB. Ur denna paragrafs andra stycke framgår det nämligen att en testamentsexekutor per automatik även blir skiftesman om det inte är så att denne är dödsbodelägare. Om denne är dödsbodelägare får denne inte också vara skiftesman, vilket framgår av paragrafens tredje stycke.

En skiftesman behövs dock enbart om det finns flera dödsbodelägare som inte kan enas om hur boet ska skiftas. Då skall denne försöka få parterna att enas och kan även tillta så kallat tvångsskifte.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Karolina Jivebäck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2682)
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente

Alla besvarade frågor (86644)