FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/04/2017

Om en förälder vägrar skriva på avtal om umgänge

Vad kan man göra om pappan vägrar gå med till familjerätten för att skriva ett avtal om umgänge m.m?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grundläggande om umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med (6 kap 15 § FB). Båda föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder så långt som möjligt tillgodoses (6 kap 15 § 2 st FB). Rätten (det vill säga domstolen) kan besluta om umgänge mellan barnet och föräldern. Talan i domstol kan väckas av både föräldern och av socialnämnden. Föräldrarna kan även själva avtala om umgänge om det sker skriftligt och avtalet godkänns av socialnämnden (6 kap 15 a § FB). Föräldrar kan även enligt 5 kap 3 § SoL få hjälp av socialnämnden att träffa avtal om bland annat umgänge (6 kap 17 § FB). Detta kan bland annat ske genom att de erbjuds samarbetssamtal (6 kap 18 § FB).


Vad man kan göra om en förälder inte följer med till familjerätten för att skriva avtal om umgänge

Om en förälder vägrar att samarbeta för att skriva ett avtal om umgänge kan det vara lämpligt att väcka talan i domstol. Du kan alltid börja med att informera pappan om att du tänker väcka talan om han fortsätter att vägra följa med, har du tur ger han sig då och följer med bara för att slippa gå till domstol. Gör han inte detta kan du ansöka om stämning i tingsrätten, målet kommer att tas upp i den ort där barnet har sin hemvist. Innan det blir en huvudförhandling kommer en så kallad muntlig förberedelse att ske där man försöker få föräldrarna att komma överens eftersom detta oftast är det bästa för barnen. Kommer föräldrarna fortfarande inte överens här blir de kallade till en huvudförhandling vid ett senare tillfälle där rätten får avgöra frågan. Detta kan bland annat ske med hjälp av olika utredningar.

Om du väcker talan i tingsrätten kommer pappan att bli kallad till den muntliga förberedelsen och huvudförhandlingen. Om han väljer att inte dyka upp vid dessa tillfällen får "mötet" ställas in och bestämmas till ett nytt datum. Ifall han återkommande väljer att inte dyka upp kommer han att bli ålagd vite, en slags böter som påtryckningsmedel.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000