FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/03/2022

Om en 15-åring begår misshandel: om skadestånd och påföljd

Kan en 15-åring få betala skadestånd om denne döms för misshandel ?

Vad händer om en 15-åring blir dömd i rätten, hur avtjänar man sitt straff?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår dina frågor som att du undrar om man kan kräva skadestånd av en 15-åring, och vad som händer med en 15-åring som blir dömd för misshandel. Jag ska besvara dessa två frågor en i taget.

Skadestånd

I brottsbalken (1962:700) 1 kapitlet 8 § står det att den som begått ett brott kan komma att behöva betala skadestånd. Regler om skadestånd hittar man i skadeståndslagen (1972:207).

I skadeståndslagens 2 kapitel 3 § står det att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. Detta betyder bland annat att om man misshandlar någon så begår man ett angrepp mot någons person, och då ska man ge skadestånd för skadan.

Ett skadestånd bestäms enligt 5 kapitlet skadeståndslagen. Enligt kapitlets 1 § kommer man att behöva betala den misshandlades sjukhuskostnader. Man kommer också att behöva betala för den misshandlades fysiska och psykiska lidande, och för eventuella permanenta skador man orsakat den misshandlade. Detta är inte något man direkt kan sätta en uppenbar siffra på, utan något som domstolen bedömer efter mallar de har. Grova mallar kan du hitta här. Domstolen kommer dock också att titta på de olika aspekterna i 5 kapitlet 6 § skadeståndslagen som ger vissa aspekter domstolen ska kolla på när de bestämmer skadeståndets storlek.

Dock kan skadeståndets storlek minska av olika anledningar. Enligt 6 kapitlet 1 § skadeståndslagen kan skadeståndet minska om den misshandlade själv har medverkat till skadan. Om den som har misshandlat kan visa att den misshandlade allvarligt provocerade fram misshandeln så kan skadeståndet minska. Men det ska röra sig om en allvarlig provokation.

I 6 kapitlet 2 § skadeståndslagen sägs det att om skadeståndet är för mycket för den skadeståndsskyldige att klara av ekonomiskt så får det minskas. Enligt 2 kapitlet 4 § ska skadeståndet bestämmas med hänsyn till åldern och utvecklingen av den som utfört misshandeln om man är under 18 år. Ju yngre man är desto mindre skadestånd är det man behöver betala.

Om 15-åring döms för misshandel

Den viktigaste lagen när det kommer till brott är brottsbalken som jag nämnde ovan. Brottsbalken brukar förkortas till BrB, vilket jag kommer att göra i mitt svar. 1 kapitlet 6 § BrB säger att endast de som är under 15 år inte får dömas till en påföljd (vilket ungefär betyder straff, men inkluderar lite annat också). 15-åringar får alltså straffas om de blir dömda i rätten.

Misshandel kan ske i olika svårhetsgrader, vilket betyder att de kan vara olika allvarliga. De olika svårhetsgraderna är ringa misshandel (minst allvarlig), misshandel (medelallvarlig), grov misshandel (väldigt allvarlig), och synnerligen grov misshandel (den mest allvarliga formen av misshandel). Dessa ger olika straff. De två mindre allvarliga formerna finns det regler om i 3 kapitlet 5 § BrB och de två mer allvarliga i 3 kapitlet 6 § BrB.

Ringa misshandel (t.ex. en örfil) ger oftast inte mer än lite böter (om böter, se 25 kapitlet BrB). Misshandel (slag med knytnäve, om mer allvarlig kan det vara flera slag) ger för det mesta ungdomstjänst (32 kapitlet 2 § BrB), men var den något mer allvarlig kan den ge ungdomsövervakning (32 kapitlet 3 a § BrB). Ungdomstjänst är i princip att man ska arbeta gratis på helger och kvällar i exempelvis kyrkan eller i kommunen. Ungdomsövervakning är att man vid bestämda tillfällen ska träffa en person från kriminalvården, vilka är de som styr fängelserna, och ofta kan man ha förbud att lämna hemmet vid vissa tider.

Grov misshandel (att man använt vapen eller kniv eller annat redskap, eller att man skadat personen ordentligt) leder ofta till ungdomsövervakning eller i värsta fall fängelse, men då är den extrem. Då är vi snarare inne på synnerligen grov misshandel, vilket huvudsakligen är att man nästan har dödat en person. Vid synnerligen grov misshandel är det nästan alltid fängelse som gäller.

En 15-åring hamnar dock inte i fängelse, utan i så kallad sluten ungdomsvård, vilket sägs i 32 kapitlet 5 § BrB. Detta är ungefär som fängelse fast bara för ungdomar under 18 år och man får som mest sitta där i 4 år. Detta kan kombineras med ungdomstjänst eller böter enligt 26 kapitlet 25 § och 25 kapitlet 5 § BrB. Sluten ungdomsvård går att läsa om här.

De mer allvarligare formerna av misshandel är det dock väldigt sällan en 15-åring döms för. Det ska krävas väldigt mycket till.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”