Om drogpåverkan under bilkörning kan ses som en förmildrande omständighet

2017-11-10 i Påföljder
FRÅGA
HejTydligen så kan de finnas förmildrande omständigheter gällande drograttfylleri, Men enligt tansportstyresen så känner dom inte till det.Så jag undrar finns det eller finns det inte förmildande omständigheter när det gäller drograttfylleri?Tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förmildrande omständigheter för brott finns listade i 29 kap 3 § brottsbalken. Där står bl.a. att man kan se till om personen som begått brottet gjort det till följd av en allvarlig psykisk störning som gett personen en nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd.

Det är tveksamt om ett drogrus kan räknas som en allvarlig psykisk störning. Bestämmelsen är främst tillämplig för personer med psykotiska funktionsnedsättningar eller allvarliga depressioner med självmordstankar.

Det är högst osannolikt att en person kan beviljas strafflindring på grund av att man kört bil under drogpåverkan. Själva brottet är just att köra påverkad och därför är det orimligt att drogpåverkan skulle ses som en förmildrande omständighet i fallet.

Naturligtvis kan det fortfarande finnas andra förmildrande omständighet, utgångspunkten för den bedömningen finns i listan i 29 kap 3 § brottsbalken.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1579)
2021-09-28 Påverkas straff av att det lång tid sedan anmälan?
2021-09-28 Straffrabatt i andra EU-länder
2021-09-28 När och under vilka förutsättningar blir man villkorligt frigiven från ett fängelsestraff?
2021-09-25 Hur länge står samhällstjänst med i registret?

Alla besvarade frågor (95951)