Om bötesstorlek

2016-11-05 i Påföljder
FRÅGA
Hej.Jag och en kompis tog varor ur en butik för totalt 10.500:-. Mitt var 7500:-, det blir stöld och jag gick med på strafföreläggande men vad är egentligen en "rimlig" bötessumma?Förstår att det också handlar om massa olika faktorer utifrån men vill ändå ha ett svar..Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver i din fråga är det bötesbelopp domstolen utdömer baserat på ett flertal viktiga faktorer. Jag ska försöka förklara dem enligt vad som framkommer ur rättspraxis, men det är alltid upp till den domstol som utdömt straffet att justera detta belopp uppåt eller neråt.

Beroende på brottets kvalificerade svårighetsgrad (om våld ingick i rånet, om det var planerat osv) uppgår antalet dagsböter som max till 150 (200 vid upprepade brott) och som lägst 30. Det finns ingen generell beräkningsregel för att säga antalet dagsböter som ska betalas.

Man sätter varje bot den skyldige ska betala i förhållande till den dömdes inkomst, totala förmögenhet, eventuell försörjningsskyldighet och det sammanlagda ekonomiska förhållandet hos personen. En bot är mellan 50-1000 kr. En schablonregel för att uppskatta ett bötesbelopp är att dividera din årsinkomst med 1 000. Om din årsinkomst överstiger cirka 215 tkr, gör man ett avdrag på det överskjutande beloppet med 20 % samt avdrag för eventuell försörjningsskyldighet du har till ditt barn. Tjänar du exempelvis 150 000 per år, borde det landa kring 150 kr per bot.

Utan mer information kan jag tyvärr inte uppskatta ett bötesbelopp åt dig. Som jag skrev i början gör den som utdömt boten en mer ingående bedömning och de är inte bunden av schablonregeln jag skrev om.

Hoppas du fått lite insikt i ämnet!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1351)
2020-10-29 Riskerar jag fängelse om jag begår ett nytt brott under min prövotid?
2020-10-28 Vad kan jag räkna med för straff för drograttfylleri och brott mot knivlagen?
2020-10-27 När gallras kombinerad påföljd ur belastningsregistret?
2020-10-26 Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (85560)