Om att köpa in sig i sambons bostadsrätt

Jag ska köpa loss hälften av den lägenhet som jag delar med min sambo. Hon köpte den för två och ett halvt år sedan. På lånet står hennes föräldrar som säkerhet men bostadsrätten är hon ensam ägare på. Vi bestämde redan när hon köpte att jag efter ca 2 år skulle köpa halva bostadsrätten för halva anskaffningsvärdet.

Behöver något avtal eller kontrakt upprättas?

Banken vill vara säkra på att ingen debiteras dubbel vinstskatt eller att inga andra problem uppstår.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Eftersom det rör sig om en bostadsrätt blir bostadsrättslagen tillämplig. En överlåtelse av en bostadsrätt måste finnas som ett skriftligt avtal, enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen. Detsamma gäller när du övertar en del av bostadsrätten. För bostäder generellt krävs alltid skriftliga avtal p.g.a. dess stora värde både monetärt och skyddsvärde som ett hem.

Vidare behöver ni underrätta föreningens styrelse om ändrade förhållanden och det ska antecknas i medlemsförteckningen att du äger halva bostadsrätten, enligt 9 kap. 8–11 § § bostadsrättslagen. Du kommer även behöva ansöka om medlemskap i föreningen och kommer förmodligen att accepteras. Ett medlemskap kan dock nekas, men enbart om du inte uppfyller de särskilda kraven i stadgarna.

I ert fall kommer du dock att förvärva din del till anskaffningsvärdet och inte marknadsvärdet. Om bostadsrätten har stigit i värde sedan din sambo köpte bostadsrätten kommer du att förvärva din del till ett underpris. Vid överlåtelse av t.ex. bostadsrätter (saker som inte är fastigheter) till ett pris över 0 kr men under marknadsvärdet, delar man upp överlåtelsen i en köpedel (vederlagets del av marknadsvärdet, som kommer att beskattas) och en gåvodel (resten, som blir skattefri). Din sambo får sedan vid vinstberäkningen bara räkna av den delen

av anskaffningsbeloppet som köpedelen motsvarar av lägenhetens marknadsvärde. Denna princip kallas delningsprincipen och har tillkommit genom regeringsrättens rättspraxis (RÅ 1988 ref. 22). Samma procentandel av omkostnadsbeloppet får då användas vid kapitalvinstberäkningen och övrig del förs över på den nya ägaren.

Det kommer alltså att följa skattemässiga konsekvenser där din sambo kommer behöva deklarera den till dig överlåtna delen som försäljning. Det faktum att du köper in dig i din sambos bostadsrätt genererar alltså inte skattskyldighet för dig, utan för din sambo som faktiskt gör en försäljning.

Om du däremot säljer en tidigare bostadsrätt kommer du att behöva skatta för vinsten i den bostadsrätten. Om så är fallet i er situation kan ni undersöka eventuella uppskovsmöjligheter hos skatteverket.

Om ni känner att ni vill diskutera era möjligheter ytterligare för att genomföra överlåtelsen rekommendera jag att boka tid med en jurist från våran byrå (klicka här för mer information).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”