Olika regler för övervakningskamera och att filma på allmän plats

2017-08-23 i ÖVRIGT
FRÅGA
Varför får man inte ha en övervakningskamera som får med gatan utanför, när det inte krävs samtycke för att fotografera/filma folk på allmän plats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln för fotografering och filmning på allmän plats i Sverige är att det är tillåtet att utan tillstånd eller samtycke. Vad gäller övervakningskameror som filmar platser dit allmänheten har tillträde har undantag införts, vilket innebär att tillstånd krävs (8 § kameraövervakningslagen). Syftet med tillståndskravet som finns i kameraövervakningslagen är att skapa en balans mellan behovet av effektiv kameraövervakning och intresset av att skydda den personliga integriteten hos de personer som kan komma att fastna på filmen (1 § kameraövervankningslagen).

Anledningen till att reglerna skiljer sig åt mellan övervakningskameror på allmän plats och att fotografera/filma med vanliga kamera på allmän plats är alltså att lagstiftaren anser att det vid användning av en övervakningskamera finns ett större behov av att skydda den personliga integriteten. Ett motiv till denna ståndpunkt kan vara att en övervakningskamera sällan är lika synlig för förbipasserande som en vanlig kamera är. Ett annat är att en övervakningskamera har som syfte att just "övervaka" och därmed filma kontinuerligt. När en person är ute och filmar med en vanliga kamera på allmän plats sker detta vanligen inte i övervakningssyfte och dessutom inte med samma kontinuitet som en övervakningskamera.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (19)
2021-02-13 Ärende hos hovrätten
2019-12-29 Juridiskt grundår & UJIK
2019-12-26 Fota och filma butik, restaurang och liknande
2019-06-26 Ansökan om körkortstillstånd och tips

Alla besvarade frågor (94233)