Okej att använda känt varumärke vid marknadsföring av deras produkter?

Hej , Jag bedriver en ehandel där vi saluför diverse kända varumärken. Texter och bilder på siten är vår egna, men trots detta får vi ofta brev - och direkta hot - från varumärkesinnehavarna om att vår använding av deras varumärken ej är tillåten. Varumärket användas endast för att beskriva varan. Min förståelse av varumärkeslagen är att vi inte gör något fel när vi använder ett varumärke för att beskriva en produkt? Hur ser det ut på EU-nivå då det oftast är tyska, franska och engelska generalagenturer som kontaktar oss. 

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag ska försöka svara på den så gott jag kan. Det verkar som att ni inte har tillåtelse av varumärkesinnehavarna att marknadsföra produkterna i fråga? Inom EES-området är parallellimport tillåten. Det vill säga, det produkter man har köpt inom EES som tillverkaren fört ut på marknaden, eller annan med hans samtycke, kan man som regel sälja vidare utan att begå varumärkesintrång. Då du frågar om hur det ser ut på EU-nivå gäller varumärkesdirektivet (varumärkeslagen bygger på varumärkesdirektivet och reglerna ser likadana ut): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:sv:HTML. Enligt art. 7 varumärkesdirektivet  är parallellimport tillåten. Man säger att varan har konsumerats. Konsumtionen gäller till det själva fysiska exemplaret av varan. Om varan förändrats eller försämrats efter att den förts ut på marknaden kan parallellimport vara otillåtet, art. 7.2 varumärkesdirektivet.

Förr fick den som parallellimporterade (köpte inom EES och sålde vidare) en vara inte använda varumärket vid marknadsföring och på så sätt snylta på dess goodwill. Efter mål C-337/95, Dior v Evora från EU-domstolen (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995CJ0337:SV:PDF) har dock detta ändras. Där sa EU-domstolen att en parallellimportör som huvudregel enligt varumärkesdirektivet har rätt att använda varumärket som kännetecknar varorna i enlighet med vad som är vedertaget i branschen (p. 59). Detta gäller dock inte om användandet skadar varumärkets anseende. Detta står det tydligt om på sida 286 i boken "Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens" av Ulf Bernitz m.fl.

Sammanfattningsvis: Du har rätt att vid marknadsföring av produkten i enlighet med god sed använda varumärket. Var noga med att användningen inte skadar varumärkes anseende, snyltar för mycket på varumärkets goodwill eller att produkterna har förändrats/försämrats efter att de förts ut på marknaden (art. 7.2 varumärkesdirektivet). Detta gäller så länge du köpt varorna inom EES. Om du köpt varorna utanför EES är parallellimport som huvudregel inte tillåtet.

Hoppas att det hjälpte detta,

mvh


Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000