Okänt syskon vid arv

2016-06-07 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag och mitt syskon fick vid fars bortgång reda på att den fanns ett halvsyskon, yngre än oss båda.Det har inte heller efter dödsfallet funnits kontakt utom den att hon skickade på oss en jurist och sedan blev boupptäckningen klar.Har vi (jag och helsyskonet) rätt att förvänta oss att arvsskiftet sker oss syskon emellan och att halvsyskonet får lov att själv deltaga i skiftet? Vi finner det anmärkningsvärt, det beteendet att inte låta höra av sig, och ej heller infinna sig eller svara på inbjudan till gravsättning, utan bara vara intresserad av pengar efter far!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ärvdabalken tar vid arvsskifte inte hänsyn till relationen den avlidne hade med sina arvingar. Ni alla tre har lika mycket rätt till kvarlåtenskapen som alltså får delas i 1/3 till er var om det inte finns något efterarv att ta hänsyn till.

Johanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?