Ogiltigt testamente vid demens?

2018-01-23 i Testamente
FRÅGA
Ett gammalt testamente upprättat av båda makarna. Ett senare där ena parten skriver om sin del på grund av andra makens demens. Hur gäller första testamentet när den andra dör.
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om testamenten hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln har genom praxis blivit att ett nytt testamente ses som ett återkallande av det gamla och det nya ersätter då det äldre (ÄB 10 kap. 5§).

Dock finns vissa regler om ett testamentes ogiltighet. Om ett testamente har upprättats under påverkan av psykisk störning ska det inte vara gällande. Till psykisk störning räknas till exempel demens. Det måste dock framgå att testatorn (den som testamenterar) är omedveten om innehållet i testamentet och oförmögen att förstå dess innebörd (ÄB 13 kap. 2§). Bevisbördan för detta faller på den som klandrar testamentet och alltså försöker få det ogiltigförklarat. Det ska kunna visas att demensen påverkat innehållet och att testamentet inte skulle sett likadant ut om testatorn varit vid sina sinnens fulla bruk.

Det kan möjligtvis också gå att få det andra testamentet ogiltigförklarat på grund av att den ena maken utnyttjat den andra makens oförstånd (ÄB 13 kap 3§).

För att det andra testamentet inte ska vara gällande krävs det att klandertalan väcks inom 6 månader efter att testamentet delgivits (efter makes död) (ÄB 14 kap. 5§).

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3003)
2022-01-24 Kan min bror och mamma bevittna mitt testamente?
2022-01-20 Hur får man testamentera och tolka testamente?
2022-01-19 Vad innebär dessa klausuler i testamentet?
2022-01-19 Hur ska ett inbördes testamente som föreskriver fri förfoganderätt för efterlevande sambo tolkas i relation till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (98614)