Ogiltigt testamente och barns arvsrätt

2020-08-30 i Testamente
FRÅGA
Personens pappa har gått bort. Han var sambo med en kvinna. Pappan testamenterade hela huset till sambon genom enskild egendomKan pojken överklaga detta? Är inte 50 % av huset hans?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente kan klandras och förklaras ogiltigt

En arvinge, det vill säga pojken i detta fall, kan göra en så kallad klandertalan i domstol för att få testamentet ogiltighetsförklarat. Denna klandertalan måste pojken göra inom sex månader från att han har tagit del av testamentet, om han inte gör det har han förlorat rätten att överklaga och testamentet gäller (14 kap. 5 § ärvdabalken (ÄB)). För att en domstol ska förklara testamentet som ogiltigt krävs att någon av ogiltighetsgrunderna som finns i lagen är aktuella (13 kap. ÄB).

Testamentet kan förklaras ogiltigt om:

- pappan upprättat testamentet under en psykisk störning

- pappan blivit tvingad till att skriva testamentet

- pappan varit i oförstånd, beroendeställning eller haft viljesvaghet och detta har missbrukats

- pappan blivit svikligt förledd

- pappan har svävat i villfarelse

- testamentet inte har upprättats enligt alla krav enligt lag.

För att ett testamente ska vara giltigt kräver lagen att testamentet är:

- i skriftlig form

- undertecknat av i detta fall pappan och två vittnen

- vittnena ska vara minst 15 år, får inte vara släkt med pappan, vara mottagare av arv eller nämnas i testamentet

- vittnena ska närvara samtidigt när testamentet signeras av pappan och de ska veta att det är hans testamente som signeras. (10 kap. 1, 2, 4 § ÄB)

Om ogiltighetsgrund inte föreligger kan testamentet i vissa fall jämkas

Om inte någon ogiltighetsgrund föreligger och testamentet har upprättats enligt kraven ovan så kommer inte testamentet kunna förklaras ogiltigt. Det enda pojken då har absolut rätt till är sin laglott. Av frågan framgår inte hur stort arv pojken får efter att huset har tillfallit sambon, han kanske redan får mer än laglotten? Om han inte får det, kan pojken jämka testamentet för att åtminstone få sin laglott (7 kap. 3 § ÄB.) Laglotten är hälften av arvslotten, och arvslotten är det som pojken skulle ha fått om testamentet i detta fall inte fanns (7 kap. 1 § ÄB).

För att förtydliga har man vid arv inte heller rätt till viss egendom om inte det följer av ett testamente, utan man har rätt till sin andel, sin arvslott i värde. Det betyder att pojken inte äger 50 % av huset bara för att pappan gjorde det.

Hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2823)
2021-04-23 Testamente
2021-04-20 Kan man testamentera allt till en sambo? Krävs namnförtydligande eller personnummer från testamentsvittnena för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-20 Testamente vid sambors skilsmässa
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv

Alla besvarade frågor (91438)