Ogiltigt testamente?

2020-08-27 i Testamente
FRÅGA
Två personer lever som sambos. De skriver ett gemensamt testamente. De ska ärva varandra helt. Den ene dör och den andre säger sig ha tvingats skriva under. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa formkrav. Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Dessa vittnen ska dessutom underteckna med sina namn (10 kap. 1 § ärvdabalken). Detta är en förutsättning för att testamentet ska vara giltigt (13 kap. 1 § ärvdabalken). Testamentet anses inte heller giltigt om någon tvingat den andre att skriva under testamentet (13 kap. 3 § ärvdabalken). Om den efterlevande sambon anger sig ha blivit tvingad att skriva under detta testamente är det denne som bär bevisbördan, dvs. måste bevisa att sitt påstående är riktigt. Denne måste klandra testamentet inom sex månader (14 kap. 5 § ärvdabalken).

Sammanfattningsvis är testamentet ogiltigt om det upprättats på ett sådant sätt som den efterlevande anger. I sådana fall måste denne klandra testamentet och bär då bevisbördan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2823)
2021-04-23 Testamente
2021-04-20 Kan man testamentera allt till en sambo? Krävs namnförtydligande eller personnummer från testamentsvittnena för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-20 Testamente vid sambors skilsmässa
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv

Alla besvarade frågor (91439)