Ogiltigt testamente?

Två personer lever som sambos. De skriver ett gemensamt testamente. De ska ärva varandra helt. Den ene dör och den andre säger sig ha tvingats skriva under. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa formkrav. Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Dessa vittnen ska dessutom underteckna med sina namn (10 kap. 1 § ärvdabalken). Detta är en förutsättning för att testamentet ska vara giltigt (13 kap. 1 § ärvdabalken). Testamentet anses inte heller giltigt om någon tvingat den andre att skriva under testamentet (13 kap. 3 § ärvdabalken). Om den efterlevande sambon anger sig ha blivit tvingad att skriva under detta testamente är det denne som bär bevisbördan, dvs. måste bevisa att sitt påstående är riktigt. Denne måste klandra testamentet inom sex månader (14 kap. 5 § ärvdabalken).

Sammanfattningsvis är testamentet ogiltigt om det upprättats på ett sådant sätt som den efterlevande anger. I sådana fall måste denne klandra testamentet och bär då bevisbördan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle EngströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning