Ogiltighetsgrunder för testamente

2020-10-24 i Testamente
FRÅGA
Min Morfar avled nyligen och har testamenterat 40% av dödsboet till sin sambo. Hon ska även få bo kvar i huset om hon så önskar.Saken är den att de är inte sambos längre, hon flyttade ut ett år innan morfar dog. Ska tilläggas att han inte varit helt adekvat det senaste året.Min fråga: Har hon rätt till sina 40%?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I förevarande fall aktualiseras ärvdabalken (ÄB).

Det finns olika omständigheter som kan innebära att ett testamente blir ogiltigt och kan då ogiltigförklaras.

(1) Ett testamente kan vara utan verkan om det inte är upprättat enligt formkraven som krävs för testamente. Enligt ÄB 10:1 måste ett testamente upprättas skriftligen och bevittnas av två personer. Vittnena ska kunna styrka att testatorn har skrivit under testamentet eller har vidkänts sin underskrift. Om vittnen har undertecknat ett testamente presumeras det ofta att testamentet tillkommit på ett korrekt sätt.

(2) Vittnena får inte vara under 15 år eller har en psykisk störning som gör att något av vittnena inte förstått betydelsen av att skriva under ett testamente. Vittnena får heller inte vara make till den som skrivit testamentet, inte heller sambo, någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerskap, eller är syskon till din släkting (ÄB 10:4).

(3) Har din morfar upprättat testamentet under påverkan av en psykisk störning är testamentet inte gällande (ÄB 13:2).

(4) Ett testamente är inte heller giltigt om någon tvingat din morfar att upprätta testamentet eller fått din morfar till att upprätta testamentet genom missbruk av dennes oförstånd, viljesvaghet, beroendeställning, eller att din morfar blivit svikligt förledd att upprätta testamentet (ÄB 13:3).

Om någon av dessa omständigheter föreligger så är testamentet inte giltigt. Testamentet blir dock inte automatisk ogiltigt, det krävs att man klandrar testamentet inom 6 månader från det att man fått ta del av det. Klandrar man inte testamentet inom denna tidsfrist kommer testamentet att vara giltigt (ÄB 14:5).

Kommentar

Eftersom omständigheterna i din fråga ej beskrivs tillräckligt ingående, är det svårt att säga vad som exakt gäller i din situation. Utgångspunkten är att testamentet gäller om formkraven för det är uppfyllda. Avsikten och syftet med ett testamente är att det ska spegla testatorns sista och yttersta vilja. Din morfars före detta sambo kan därför troligtvis ha rätt till sina 40% om inte någon omständighet som nämnts ovan ((1)-(4)) föreligger.

Vill du få mer kvalificerad juridisk hjälp kan jag rekommenderar att du bokar tid med någon av våra jurister, klicka HÄR för att göra detta.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2840)
2021-05-13 Vem ärver om en testator och en testamentstagare avlider samtidigt?
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?
2021-05-10 Hur fördelas arv när det finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (92198)