FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 08/01/2017

Ogiltigförklara en uppsägning

Jag blivit uppsagd pga personliga skäl, en massa lögner som har sagts om mig, blev sparkad från dag till natt, ingen varning på att jag gjort fel under en längre period som de påstår nu, är tillsvidareanställd sen 6 år tillbaka, jag tänker bestrida mot allt de har sagt, kan man ogiltigförklara uppsägningen?

Enlig facket kommer att ta minst ett år för att lösa allt med domstol o sånt.

Enligt facket betalar inte arbetsgivare nåt lön under tvist tiden stämmer detta? Jag jobbar inom handel.

Tacksam om jag får lite info

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du verkar vara med i facket är det bäst om du vänder dig till dem, vilket du verkar ha gjort! Jag kommer dock nedan försöka förklara lite de regler som gäller vid en uppsägning. Reglerna kring detta finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

För att arbetsgivaren ska få säga upp dig måste de ha saklig grund enligt 7 § LAS. En uppsägning kan inte vara sakligt grundad om arbetsgivaren inte gjort en omplaceringsutredning där denne har funderat på om det skulle vara möjligt att omplacera dig till en annan tjänst. Om det handlar om att arbetsgivaren menar att du misskött dig kan det vara så, att om arbetsgivaren inte tydligt varnat dig, så kan det ha betydelse för om det föreligger saklig grund för uppsägning. Eftersom de menar att du gjort fel under en längre period och arbetsgivaren inte pratat med dig om detta så kan det ha betydelse för om det förelegat saklig grund, det är dock i slutänden domstolen som tar ställning till det.

Eftersom du blivit uppsagd på grund av personliga skäl skulle arbetsgivaren underrätta dig om detta två veckor innan uppsägningen skedde och om du var med i facket skulle de också varsla organisationen, enligt 30 § LAS. Detta har dock inte betydelse för om uppsägningen är giltig eller inte utan har de inte gjort det har du rätt till skadestånd, enligt 38 § LAS.

Eftersom du blivit uppsagd har du också rätt till uppsägningstid och under den lön och andra anställningsförmåner enligt 12 § LAS. Om du inte har fått någon uppsägningstid är det istället frågan om ett avskedande.

Ogiltig förklara en uppsägning

Du kan gå till domstol och yrka på att denna ska förklara uppsägningen vara ogiltig, enligt 34 § LAS. Utgångspunkten vid en sådan tvist är att din anställning inte upphör fören tvisten slutligt avgjorts och du har därför rätt till lön under tvisten, om du arbetar. Arbetsgivaren kan dock yrka på att domstolen interimistiskt ska avgöra att din anställning ska upphöra innan tvisten mellan er är avgjord och då har du inte rätt till lön.

Skulle du inte fått någon uppsägningstid, och det därför handlar om ett avsked, så är huvudregeln att anställningen inte består under en tvist utan att du istället måste yrka på att anställningen ska bestå, enligt 35 § LAS.

Om domstolen ogiltigförklarar uppsägningen kan arbetsgivaren trots det "köpa ut" dig genom att betala dig 24 månadslöner, enligt 39 § LAS. Detta innebär att det inte är säkert att ett ogiltigförklarande av uppsägningen leder till att du får behålla din anställning.

Tidsfrister

Eftersom du vill yrka på att ogiltigförklara uppsägningen så måste du underrätta din arbetsgivare senast två veckor efter att du blev uppsagd. Om du inte fått information om detta från arbetsgivaren så är tidsfristen istället en månad från att uppsägningen upphörde, enligt 40 § LAS. Det verkar som du har kontaktat facket om att du vill ogiltigförklara uppsägningen, det är bra eftersom det handlar om så korta tidsfrister.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare