Oense om barns efternamn vid födsel

2017-12-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Om jag och min man är oense om vilket efternamn vårt gemensamma barn ska få vem har sista ordet i det rent juridiskt?Om man inte gör något på tre månader så har jag förstår att det blir moderns namn men hur blir det om man inte är överens?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om namn finns i lagen om personnamn (nedan LP). Värt att nämna är att denna lag är relativt ny och trädde i kraft 1 juli 2017.

Enligt 5 § LP ska en ansökan om efternamn för ett barn göras inom tre månader från barnets födelse. Ansökan om barnets efternamn ska göras av barnets vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad krävs alltså att båda vårdnadshavarna gör ansökan. I det fall då två vårdnadshavare inte kan komma överens finns en hjälpregel i andra stycket av samma bestämmelse. Där framgår det att barnet ges det efternamn som den förälder som har fött barnet bär om ansökan inte görs i tid.

Du har alltså helt rätt i det du säger i din fråga, om man inte är överens om barnets efternamn och det resulterar i att en ansökan om efternamn inte inkommer inom tre månader så förvärvar barnet moderns namn.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3677)
2021-12-08 Närmast anhörig - vem är det?
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare

Alla besvarade frågor (97720)