Nyttjanderätt till fastighet genom testamente

2019-02-03 i Testamente
FRÅGA
Min flickvän (Finsk medborgare och skriven i Finland) och jag (skriven i Sverige och Svensk medborgare) har hittat vårt drömställe i Finland. Hon ska så småningom bo där året runt och jag ska vara där mindre än hälften av året. Jag köpte och äger huset. Vi har båda barn från tidigare äktenskap. Och vi kommer inte att gifta oss eller bli sambo (skriva oss på samma ställe).Naturligtvis vill jag att mina barn ska ärva huset efter mig men jag vill, trots arvsskatt på huset i Finland, att min flickvän kan bo kvar där ifall jag dör före henne så länge hon vill. Hon ska i så fall underhålla fastigheten och betala alla drivs kostnader.Finns det någon möjlighet att fästa detta juridiskt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

För att din flickvän på laglig grund ska kunna bo kvar i huset rekommenderar jag att du upprättar ett testamente. Testamentet är din möjlighet att välja vad som händer med huset efter din död. Utgångspunkten är att testamentet ger full äganderätt, men genom att uppställa villkor kan man bestämma att något annat ska gälla och på så sätt åstadkomma en variant av testamente som passar för en själv.

En möjlighet är du testamenterar husets äganderätt till dina barn, men förbehåller en nyttjanderätt för din flickvän. Det innebär att dina barn står som ägare, samtidigt som din flickvän har rätt att använda huset - hur omfattande nyttjanderätt det handlar om kan du själv besluta om i testamentet. Det skulle exempelvis kunna handla om att du i testamentet föreskriver att din flickvän har en personlig och fullständig nyttjanderätt till huset under sin livstid, förutsatt att hon ansvarar för att huset underhålls och att driftskostnaderna betalas. Om det inte framgår av testamentet vad som gäller, finns det även allmänna regler om en nyttjanderättshavares förpliktelser i 12 kap. 2–9 §§ Ärvdabalken som tillämpas utfyllande - det finns bland annat en bestämmelse som förpliktar nyttjanderättshavaren att förvalta fastigheten på ett ändamålsenligt sätt (3 §).

Alternativt kan du testamentera med s.k. fri förfoganderätt. Detta skulle innebära att din flickvän i princip skulle få samma rätt till huset som om det testamenterats med full äganderätt. Hon skulle därmed kunna förfoga över egendomen fritt - men även ha möjlighet att sälja huset. Dina barn skulle genom detta förfarande ha rätt till egendomen genom efterarv och skulle ärva huset först efter din flickvän avlidit. Den först avlidnes arvingar får alltså sina andelar av en kvarlåtenskap först när personen som ärvt med fri förfoganderätt avlider.

Fri förfoganderätt skiljer sig från full äganderätt genom att det inte går att skänka eller testamentera bort egendomen (för att skydda efterarvingarnas rätt till sitt arv). I övrigt är rättigheterna praktiskt taget identiska - det finns alltså ingen skyldighet att ta hand om huset, på motsvarande sätt som det finns för en nyttjanderättshavare. En annan fördel med nyttjanderätt är skattefördelarna. Finland tar ut arvsskatt för fastigheter (se 2 kap 4 § lag om skatt på arv och gåva), vilket innebär att en fastighet som är belägen i Finland kommer att bli föremål för beskattning då äganderätten övergår genom arv eller testamente. Ett testamente som ger besittningsrätt eller nyttjanderätt kommer däremot inte att bli föremål för arvsskatt. Eftersom äganderätten i detta scenario skulle tillfalla dina barn, undviker ni således att fastigheten beskattas i två led. Om äganderätten övergår skulle fastigheten först beskattas då den övergår till din flickvän, men också i ett senare skede då dina barn ärver henne genom efterarv.

Sammantaget verkar ett testamente med nyttjanderätt vara det alternativ som lämpar sig bäst i ditt fall.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2144)
2019-05-26 Medför ett oriktigt datum att testamentet blir ogiltigt?
2019-05-25 Formulering i ett testamente
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare

Alla besvarade frågor (69302)