Nya brott under prövotid

2017-11-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Blev för 6 månader sedan dömd för stöld av varor för 2000kr. Domen blev böter 2000kr och villkorlig dom. Tydligen lärde jag mig inte av läxan och blev nyligen dömd för ringa stöld 300kr, alltså 6 månader senare innan prövotiden på 2 år för den villkorliga domen gått ut. Detta är alla brott jag begått. Vad kan jag förvänta mig för straff nu? Kommer villkorliga domen att upphävas eller kommer det stanna vid extra högt böter för min ringa stöld under mitt senaste brott? Accepterade strafföreläggande och var samarbetsvillig. Borde jag räkna en ny villkorlig dom med samhällstjänst, fotboja eller fängelse? Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du beskriver har du begått brott under den så kallade prövotiden som följer med den villkorliga domen. Detta kan komma att påverka påföljden för den ringa stölden på tre olika sätt. Det första alternativet är att den tidigare påföljden omfattar den nya brottsligheten. Det andra alternativet är att rätten dömer särskilt för det nya brottet. Det tredje alternativet är att rätten undanröjer den villkorliga domen och dömer till ett annat straff för både stölden och snatteriet. Se härom i 34 kap. 1 § brottsbalken.

Vad gäller ringa stöld är straffskalan för det brottet som lägst böter och som högst fängelse i sex månader. Det vanligaste torde dock vara att den som fälls till ansvar för ringa stöld döms att betala dagsböter, ett fängelsestraff för ringa stöld är i praxis ovanligt.

Eftersom du begick den ringa stölden efter det första stöldbrottet kan det första alternativet, alltså att låta den tidigare påföljden påverka den nya brottsligheten, inte komma i fråga här. Det är vidare inte helt troligt att domstolen väljer att gå på det tredje alternativet, alltså att låta undanröja den villkorliga domen och istället välja ett fängelsestraff, eftersom det nya brottet är en ringa stöld, ett brott som i vanliga fall inte föranleder en fängelsepåföljd. Jag skulle därför säga att, utan att ha kunskap om alla nödvändiga omständigheter i ditt fall, att det andra alternativet är det mest troliga här, alltså att den villkorliga domen kvarstår men att du nu döms till ett särskilt bötesstraff.

Som jag skrev ovan så är jag inte införstådd i alla de omständigheter i ditt särskilda fall för att kunna göra en säkrare bedömning, det bör därför framhållas att vad som sagts ovan är ett av flera möjliga scenarion, men det scenario som jag ändå finner mest sannolikt utifrån de omständigheter du har presenterat.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Är det så att du funderar på något mer är du välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss här på Lawline!

Med vänliga hälsningar

O H
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97608)