Ny tillgång efter arvskifte

Hej!

Om det kommer in oväntade pengar i form av överskjutande skatt mm till dödsboet efter arvskiftet och fördelningen till dödsbodelägarna-

Måste man då göra ytterligare ett arvsskifte för att kunna fördela detta eller räcker det med det gamla arvsskiftet där man ser den procentuella fördelningen?

Vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom bouppteckning föregår arvskifte, och den nya tillgången i form av överskjutande skatt har blivit känd efter arvskiftet, så ska en s.k. tilläggsbouppteckning förrättas inom en månad från det tillfälle då dödsbodelägarna fick kännedom om pengarna, vilket framgår av Ärvdabalk (1958:637) 20:10 första stycket.

Enligt rättspraxis så bör dödsbodelägarna i ett sådant läge kunna begära ett förordnande av boutredningsman enligt Ärvdabalk 19:1. Vid tilläggsbouppteckning så gäller i övrigt de bestämmelser, i tillämpliga delar, som hanterar en vanlig bouppteckning (Ärvdabalk 20:10 tredje stycket). Det innebär bl.a. att dödsbodelägarna ska kallas samman ännu gång och deras närvaro vid förrättningen antecknas i tilläggsbouppteckningen (Ärvdabalk 20:3 första stycket). Vidare ska den nya tillgången som den var vid dödsfallet, alltså den överskjutande skatten, antecknas (Ärvdabalk 20:4 första stycket). Eventuella testamenten eller äktenskapsförord som har tagits in i huvudbouppteckningen ska dock inte tas in i tilläggsbouppteckningen. Edlig försäkran av bouppgivaren och bevis av gode männen ska tecknas på samma sätt som vid huvudbouppteckningen (Ärvdabalk 20:6). Samma tidsgräns à 1 månad efter upprättandet gäller för att lämna in tilläggsbouppteckningen och bestyrkt kopia till Skatteverket (Ärvdabalk 20:8 första stycket). Skatteverket kan återigen förelägga att brist ska avhjälpas om den inskickade tilläggsbouppteckningen är bristfällig, d.v.s. inte har genomförts i enlighet med bestämmelserna i Ärvdabalk kapitel 20 (Ärvdabalk 20:9 tredje stycket). Eftersom arvskiftet i sig syftar till att fördela kvarlåtenskapens verkliga värden mellan dödsbodelägarna så tjänar tilläggsbouppteckningen strängt taget som underlag för ett nytt arvskifte rörande den nya tillgången.

Jag hoppas att detta svar i någon mån har förtydligat situationen. Om något skulle vara fortsatt oklart, eller om du vill ha större säkerhet och hjälp att hantera tilläggsbouppteckningen och det nya arvskiftet så är du välkommen att kontakta vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”