Notarius publicus - intyg om att barnet kan följa med utomlands

2019-11-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag ska resa med våran gemensam dotter till Uruguay och vi föräldrar är inte gifta. Var skaffar jag ett sådant intyg? Polisen kan ej hjälpa mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en av vårdnadshavarna ska resa till ett annat land tillsammans med det gemensamma barnet är det fördelaktigt att ni har med er ett intyg där båda föräldrarna har intygat att det är okej att barnet följt med utomlands. En notarius publicus, dvs. en "offentlig sekreterare" kan hjälpa till med ett sådant intyg.

En notarius publicus är en person som fått ett förordnande från staten att övervaka vissa frågor som gäller intygande, fullmakter m.m. Regleringen finns i lagen (1981:1363) om notarius publicus samt förordningen (1982:327) om notarius publicus (nedan kallad "förordningen").

Länsstyrelsen är den myndighet som bestämmer vem som ska vara notarius publicus. I varje län ska det finnas minst en som har denna titel, vilket framgår av 1 § förordningen. Den som förordnats till denna titel har en juristexamen och bl.a. tillräckliga språkkunskaper och är lämplig i övrigt för uppdraget, 3 § förordningen.

En notarius publicus ska hjälpa allmänheten med att exempelvis bestryka namnunderskrifter eller andra uppgifter om innehållet i handlingar, vilket är vad du behöver hjälp med. Personen kan också ta upp förklaringar om förhållanden som har rättslig betydelse. Detta framgår av 6 § förordningen.

Om du söker på Google efter en notarius publicus i din hemort kommer du att se vilka som erbjuder denna tjänst och vad som är viktigt att ta med sig, såsom giltiga ID-handlingar. Vanligtvis är det advokatbyråer som har en notarius publicus och det krävs att man betalar för tjänsten, 12 § förordningen. Kostnaden kan stå på advokatbyråns hemsida eller liknande.

Som svar på din fråga ska du alltså gå till en notarius publicus för att få hjälp med att skaffa ett intyg om att ert gemensamma barn kan följa med dig till Uruguay.

Hoppas detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3482)
2020-07-12 Kan tvångsvård beslutas om en person uttalat vilja ta självmord genom äta sig till döds?
2020-07-09 När bör man upprätta en framtidsfullmakt?
2020-07-06 Vad kan man göra för att skydda sig mot sin makes skulder?
2020-07-06 Vad kan man göra när ens make har stora skulder?

Alla besvarade frågor (81813)