Nödtestamente och vittnen

Vid nödtestamente: Om min syster är en av arvtagarna vid dödsbädden och bara advokaten och min systers dotter är de ända som finns tillgängliga vid tillfället som kan bevittna testamentet, är det då ogiltigt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärvdabalken (ÄB) innehåller regler angående testamente.

Allmänt om nödtestamente

Ett nödtestamente kan upprättas under en begränsad tid om det föreligger en sjukdom eller annat nödfall som gör att de vanliga kraven för testamente inte är möjliga att uppfylla. Ett nödtestamente kan antingen ske muntligt med två vittnen eller holografiskt (testamentsgivaren skriver för hand ner sin vilja och själv undertecknar, inga krav på vittnen) (10 kap. 3 § första stycket ÄB). Om testamentsgivaren överlever nödsituationen så har hen tre månader på sig att upprätta ett giltigt testamente annars blir nödtestamentet ogiltigt (10 kap. 3 § andra stycket ÄB)

Vem får vara vittne vid upprättande av testamente?

Det finns vissa begränsningar när det kommer till vem som kan vara vittne och om dessa inte följs blir testamentet ogiltigt. Begränsningarna framgår i 10 kap. 4 § ÄB.

Följande lista är inte uttömmande. Jag har tagit fram det som kan vara relevant för ditt fall:

-Vittnet får inte vara under 15 år eller lida av en sådan psykisk störning som innebär att vittnet inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen.

-Testatorns syskon, make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (alltså testators föräldrar eller barn) får inte vittna. Om du är testator är din syster alltså inte ett giltigt vittne.

- Ett vittne får inte heller ha ett eget intresse av testamentet, alltså får inte testamentet förordnas till just hen som vittnar. Detta kan leda till att syskonbarn inte är giltiga vittnen.

En advokat bör vara ett giltigt vittne så länge hen inte har ett eget intresse av testamentet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning